Publicerad: 2024-05-27 08:13 | Uppdaterad: 2024-05-28 14:40

Studie öppnar dörren för nya behandlingsstrategier vid bröstcancer

Händer som håller i ett rosa band.
Foto: Angiola Harry, Unsplash.

I en studie publicerad i Nature Communications har forskare vid Karolinska Institutet gjort betydande framsteg för att förstå det komplexa samspelet mellan immunsystemet och cancermetabolismen vid bröstcancerbehandling. Forskningen ger nya insikter om hur immunförsvaret och cancermetabolismen utvecklas under neoadjuvant kemoterapi (NAC).

Studien använde proteomik, genomik, transkriptomik och histopatologi för att analysera tumörvävnadsprover från bröstcancerpatienter före, under och efter NAC. 

Theodoros Foukakis. Foto: Ioanna Markaki

- Vi använde flera "omiska" analyser för att undersöka metabolisk omprogrammering inom tumörmikromiljön vid bröstcancer och studera om och hur den utvecklas under NAC. Vi identifierade sårbarheter för immunmetabolism med potential att utnyttjas i kombinationsstrategier för immunterapi, säger Theodoros Foukakis, forskare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, som lett studien.

Betydelse för framtida behandlingar

Forskarna upptäckte att förändringar i immuntillstånd, tumörmetaboliska proteiner och tumörcellers genuttryck är kopplade till behandlingssvar. Fynden visar på potentialen av att rikta in sig på tumörmetabolism för att förbättra effektiviteten av immunterapier. Genom att förstå det dynamiska förhållandet mellan tumörens inneboende metaboliska tillstånd och tumörens mikromiljö kan nya prognostiska biomarkörer och terapeutiska mål dyka upp, vilket banar väg för precisionsmedicin vid bröstcancerbehandling.

Den här studien belyser inte bara bröstcancerns komplicerade ekosystem utan öppnar också dörren till nya behandlingsstrategier som avsevärt skulle kunna förbättra för patienterna. Studiens karakterisering av bröstcancerns genomiska och proteomiska landskap representerar en lovande riktning för framtida cancerforskning och behandlingar.

Publikation

Longitudinal molecular profiling elucidates immunometabolism dynamics in breast cancer.
Wang K, Zerdes I, Johansson HJ, Sarhan D, Sun Y, Kanellis DC, Sifakis EG, Mezheyeuski A, Liu X, Loman N, Hedenfalk I, Bergh J, Bartek J, Hatschek T, Lehtiö J, Matikas A, Foukakis T
Nat Commun 2024 May;15(1):3837