Publicerad: 2018-12-19 14:02 | Uppdaterad: 2018-12-20 09:43

Studie om prostatacancer får 7,5 miljoner kronor av Familjen Erling-Perssons Stiftelse

Familjen Erling-Perssons Stiftelse ger via sina projektanslag stöd till forskning inom medicin och vård. Viktiga urvalskriterier vid ansökan är att forskningen är patientnära, tillämpningsinriktad och innefattar samarbete över de vetenskapliga gränserna. Drygt 31 miljoner kronor går 2018 till fyra projekt som leds från KI varav ett leds av Stefan Carlsson vid forskargruppen Urologi.

Forskningsledare: Stefan Carlsson, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Område: Behandling mot prostatacancer – PSMA/PET-styrd behandling jämfört med konventionell strålbehandling, en randomiserad studie.

Beviljat anslag: 7,5 miljoner kronor över 3 år (forskningen kommer att bedrivas vid Cancer Centrum Karolinska).