Publicerad: 2017-10-24 12:03 | Uppdaterad: 2017-10-25 11:04

Studie av proteinuttryck i äggstockar hos möss

I en nyligen publicerad artikel i Molecular Human Reproduction har forskare vid OnkPat kartlagt proteinuttryck i äggstocksfolliklar hos möss under olika utvecklingsstadier vid odling in vitro. Detta är den första proteinkatalogen från äggstocksfolliklar som någonsin publicerats.

- Vårt arbete är unikt och nya proteiner som inte har varit beskrivna tidigare kunde hittas i folliklarna från möss, säger Kenny Rodriguez-Wallberg, docent vid institutionen för onkologi-patologi. Kenny är även läkare på avdelningen för reproduktionsmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset och är ansvarig för patienter med cancer som behöver genomgå fertilitetsbevarande åtgärder. Försteförfattare är Amandine Anastacio, postdoc vid institutionen för onkologi-patologi. Studien är ett samarbete med forskare vid Pierre et Marie Curie Université i Paris.

Artikeln är Open Access och proteinkatalogen finns tillgänglig för andra forskare att ta del av.

Resultatet från forskningen kan bidra till utvecklingen av in vitro odlingssystem för att hjälpa unga flickor med cancer att få barn i framtiden.

Publication

Protein profile of mouse ovarian follicles grown in vitro
Amandine Anastácio, Kenny Rodriguez-Wallberg, Solenne Chardonnet, Cédric Pionneau, Christian Fédérici, Teresa Almeida Santos, Catherine Poirot
Molecular human reproduction, online 23 October 2017