Publicerad: 2024-01-23 15:53 | Uppdaterad: 2024-01-23 16:10

Studenthälsa.se – ny gemensam webbportal för universitetsstudenter

Fem studenter pratar med varandra gåendes. Två leder sina cyklar. I bakgrunden syns en park och hus.
Studenthälsa.se - ny webbportal Foto: Anna Nilsen

En gemensam webbportal med samlad information och aktiviteter från Sveriges alla universitets studenthälsor har nyligen lanserats. På studenthälsa.se ges tips och råd till studenter för att må bättre och nå ett mer hållbart studentliv.

På studenthälsa.se finns fakta, tips och guider om ämnen som till exempel studentekonomi, nedstämdhet, prokrastinering och annat som kan komma att vara aktuellt i studenters vardag. Det finns övningar och stöd till självhjälp för ett bättre mående. Det finns även ett samlat kalendarium där universiteten runt om i Sverige bjuder in övriga universitets studenter till sina föreläsningar och workshops som de arrangerar.

Studenthälsa.se är ett regeringsuppdrag och drivs av Universitets- och högskolerådet (UHR), Stockholms universitet och Linköpings universitet. Portalen ska fungera som ett komplement till och avlastning för lärosätenas studenthälsor. 

Besök studenthälsa.se för att ta del av allt som erbjuds. För dig som är student på KI finns även KI Studenthälsan