Publicerad: 2023-04-03 16:30 | Uppdaterad: 2023-04-03 16:53

Studenthälsan får nytt namn på engelska

Samma stöd, nytt namn. Studenthälsan vid Karolinska Institutet som på engelska tidigare haft titeln ”The Student Health Centre” har nu döpts om till ”Student Wellbeing Centre”. Det engelska namnbytet görs för att titeln bättre ska återspegla Studenthälsans utbud.

Julia Nemirovski är verksamhetschef för Studenthälsan vid KI.

– Studenthälsan arbetar för att främja studenters hälsa och välbefinnande genom att erbjuda råd och stöd under studietiden. På grund av vår tidigare engelska titel, ”The Student Health Centre”, har vi ibland misstagits för en vårdcentral av våra internationella studenter. Vårt nya namn, ”Student Wellbeing Centre”, återspeglar bättre vårt uppdrag och utbud, säger Julia Nemirovski.

Det stöd som erbjuds av Studenthälsan

Som student kan du kontakta Studenthälsan för individuellt stöd om du har funderingar kring till exempel stress, prestationsångest, problem med prokrastinering eller upplever svårigheter i din studiemiljö. De arrangerar också lunchwebbinarier på olika teman och erbjuder olika grupper för att hjälpa studenter att må bättre och klara av sina studier. På deras webbsida hittar du också en rad webbaserade resurser relaterade till hälsa och välbefinnande. Alla Studenthälsans tjänster är kostnadsfria.

Studenthälsan erbjuder också MRSA-provtagning och vaccinationer för studenter som ska jobba ute i vården som en del i sin utbildning. Det är också Studenthälsan som följer upp arbets- och stickskador för studenter och utfärdar hälsointyg.

Sjukvård för internationella studenter

– Om studenter vänder sig till oss för vård som vi inte tillhandahåller försöker vi alltid hjälpa dem att hitta rätt kontakt. Att navigera i vården i Sverige kan vara knepigt om du är ny här men ett bra ställe att börja är hos 1177 (som nås på telefon dygnet runt). Vi länkar till deras vårdguide i Stockholm från vår hemsida för att underlätta för våra internationella studenter, säger Julia Nemirovski.