Publicerad: 2014-11-25 14:23 | Uppdaterad: 2014-11-26 09:27

Studenterna åt pizza med rektorn

Ordet fritt och pizzan gratis. I måndags fick KI:s studenter fråga ut rektor Anders Hamsten.

– Det är lätt att bli osynlig som rektor. Varje tillfälle att komma ut och prata med studenterna är bra, sa Anders Hamsten.

KI lockade med pizza i universitetsbiblioteket på campus Huddinge. Folk mumsade capricciosa och vegopizzabitar och lyssnade inledningsvis till en utfrågning om KI:s nya strategi, Strategi 2018.

– Jag kom väl hit för en kombination av gratis lunch och intressant utfrågning, sa Magdalena Lublin, läkarstuderande.

Frågorna handlade om näringslivskontakter, rökförbud, gym, datastöd och en hel del annat.

Om it-stöd skrädde rektor Hamsten inte orden.

– KI tar sig för pannan, kan man säga. Detta är ett jätteproblem just nu. Vår egen it-plattform är undermålig, och säkerheten är dålig. Men vi är medvetna om det och arbetar på det. Men sedan måste förstås också landstingets nätverk fungera, men den frågan äger inte vi, utan landstinget.

Michael Plattén, läkarstudent, tog upp att KI sysslar med att främja hälsa – men varken har rökförbud utomhus, eller något eget gym.

– Vi borde verkligen leda genom exempel, visa att vi också tar vår egen hälsa på allvar, sa han.

Ett gym ska det bli, men inte än på ett par, tre år, svarade Anders Hamsten, som trodde att det är omöjligt att förbjuda rökning utomhus.

Peter Solsjö, student på masterprogrammet i biomedicin, var konferencier. Han vill ha närmare kontakter med näringslivet – gärna en näringslivsdag – så att KI-studenterna kan få upp ögonen för hela arbetsmarknaden.

– Jo, det vore väl bra. Det finns faktiskt också en arbetsgrupp med prorektorer som jobbar på hur till exempel läkare och ingenjörer i Huddinge kan mötas och lära av varandra. Kanske behöver vi ett gemensamt kårhus, svarade Hamsten.

Efteråt hängde ett tiotal personer kvar och ställde frågor.

Magdalena Lublin ville ha ökat studentinflytande.

– Men jag tyckte att Hamstens svar var en aning politikermässiga. Det var svårt att dechiffrera vilka konkreta åtgärder han kan tänka sig, sa hon.

Peter Solsjö var ändå nöjd.

– Jag tycker att det är underbart att vi får träffa en person som har så pass mycket att säga till om. Rektorn har kommit lite närmare, kan man säga. I fortsättningen känns det kanske lättare för en student att gå fram och säga hej och ställa en fråga.

Gratispizzan och frågestunden upprepas på campus Solna den 3 december och då hålls allt på engelska.

Text: Jonas Fredén

Foto: Erik Cronberg