Publicerad: 2022-11-14 12:30 | Uppdaterad: 2022-11-14 12:44

StratNeuro:s Bridging-anslag på konsolideringsnivå för 2023

Foto: N/A.

StratNeuro:s Bridging-anslag på konsolideringsnivå är ett finansieringsinitiativ där StratNeuro delar ut upp till två anslag på konsolideringsnivå för att stödja framstående forskare inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Mer information finns på engelska.

StratNeuro:s Bridging-anslag ger två års finansiering på konsolideringsnivå (totalt 2,4 MSEK).

Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro)

Det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) vid Karolinska Institutet, Umeå universitet och KTH syftar till att integrera klinisk och grundläggande forskning och att lyfta fram en ny generation ledare och forskare inom translationell neurovetenskap.