Publicerad: 2022-05-25 13:49 | Uppdaterad: 2022-05-25 13:52

Stört hormonsystem kopplat till svår covid-19 i avhandling

Sjukvårdspersonal med skyddshandske håller sin hand över en patients hand.
Foto: Getty Images.

Susanne Rysz, doktorand vid Karolinska Institutet och intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, disputerade i fredags med en av de allra första avhandlingarna med studier av covid-19-patienter i intensivvård. ”Forskningen blev mitt sätt att klara av vanmakten i början av pandemin när många dog utan att vi kunde göra något,” säger hon.

Susanne Rysz
Susanne Rysz, doktorand vid Karolinska Institutet och intensivvårdsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Catarina Thepper.

Susanne Rysz lade fram sin avhandling vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet fredagen den 20:e maj. Hon har kartlagt sjukdomsmekanismer hos allvarligt sjuka covid-19-patienter och har hittat en möjlig gemensam nämnare i det metabola syndromet.

Det metabola syndromet innebär att ha en ökad risk för sjukdomar i hjärta och kärl på grund av höga blodfetter, högt blodtryck och ibland även diabetes.

– De patienter som blev riktigt sjuka av covid-19 var ofta måttligt överviktiga män i medelåldern. Många av dem hade en underliggande odiagnostiserad diabetes, säger Susanne Rysz i ett pressmeddelande från Karolinska Universitetssjukhuset.

Obalanserat hormonsystem

Det finns vetenskapliga fynd i avhandlingen som tyder på ett samband mellan ett obalanserat hormonsystem, RAAS-systemet, och utvecklingen av svår covid-19. En av studierna som ingår i Susanne Rysz avhandling har redan fått mycket uppmärksamhet. Den publicerades i Nature Communications 2021 och handlade om att det finns likheter mellan intensivvårdspatienter med svår covid-19 och en experimentell djurmodell där hormonsystemet RAAS manipulerats i likhet med hur viruset verkar. Hormonsystemet RAAS verkar alltså spela en viktig roll.

Susanne Rysz har också provtagit intensivvårdade covid-19-patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset för att undersöka hormonnivåer i blodet, bland annat RAAS-hormoner, jämfört med en frisk kontrollgrupp. Det visade sig att de intensivvårdade covid-19-patienter hade lägre nivåer av några av hormonerna.

Ökad risk för blodproppar

– För att kunna ta sig in i våra celler och sprida sig vidare måste sarsviruset binda till ett protein i hormonsystemet RAAS vilket kan skapa en obalans inom systemet. Det här är känt sedan tidigare. Då RAAS reglerar bland annat blodtryck, vätske- och saltbalans, sockermetabolismen och koagulationssystemet, skulle det kunna förklara en del av de allvarliga symtom som svårt sjuka covid-19-patienter uppvisar, till exempel den ökade risken för blodproppar, säger Susanne Rysz.

Hon fortsätter sin forskning på samma spår med fler hormonanalyser av insamlade blodprover och radiologiskt bildmaterial från covid-19-patienter för att ytterligare komma närmare sjukdomsmekanismerna bakom covid-19.

Denna nyhetsartikel är baserad på ett pressmeddelande från Karolinska Universitetssjukhuset.

Doktorsavhandling

Pathophysiology of critically ill covid-19 patients,” Susanne Rysz, Karolinska Institutet, 2022, ISBN 978-91-8016 -553-2