Publicerad: 2016-04-11 08:38 | Uppdaterad: 2016-04-29 08:43

Storsatsning mot växande hälsoproblem

Fetma, insulinresestens och typ 2- diabetes är globalt växande hälsoproblem. Novo Nordisk Fonden finansierar två forskningsprogram med 80 miljoner DKK där syftet är att undersöka relationen mellan metabolism och inflammation i metabola sjukdomar. Mikael Rydén vid Enheten för endokrinologi och diabetes är med i båda programmen.

Mikael Rydén kommer direkt från dagvården där han har hjälpt diabetespatienter att ställa in glukos och diskuterat sjukdomen. Han är överläkare vid Endokrinkliniken och professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning och en av de utvalda forskarna för samarbetet mellan Karolinska Institutet, Köpenhamns universitet och Universitetet i Oxford. Syftet med projektet är att undersöka sambandet mellan metabolism och inflammation i metabola sjukdomar för att få en större förståelse för sjukdomen och på sikt kunna förebygga den.

– Det är roligt att jag kom med i båda programmen! Uttagningen var lite annorlunda – vi var tio stycken forskare som valts ut från varje universitet, KI, KU och Oxford, som skulle skriva forskningsansökningar. Vi delades in i grupper beroende på vad vi hade för specialkunskaper och fick tillsammans skriva projektidéer från scratch. Av någon anledning hamnade jag i två av grupperna och de blev grunden för programmen, säger Mikael Rydén.

Forskningsprogrammen har två olika fokus där ett av dem är att förstå kopplingen mellan ämnesomsättningen och cellerna ”metaboliter”. Fettsyror och fettvävnader ska studeras för att se hur cellerna interagerar med varandra och för att förstå varför vissa får typ 2- diabetes och andra inte. Nästa fokus är fenotypiska riskmarkörer (till exempel glukos och lipider) som studeras i samband med viktförändringar hos patienter.

Från institutionen är Myriam Aouadi, ICMC, med i ett av programmen. Projektledare är Claudia Monaco och Robin Choudhury, båda professorer vid Universitetet i Oxford.

Varför började du forska på just fett?

– Det var inte planen från början. Jag var intresserad av molekylär neurobiologi och tänkte bli ortoped, men så träffade jag på Jan Bolinder (institutionens prefekt) som gång på gång frågade om jag inte skulle bli internmedicinare. Han introducerade mig för Peter Arner som jag sedan jobbat mycket tillsammans med. Jag beslöt mig då för att fortsätta min forskning inom metabola sjukdomar, säger Mikael.