Publicerad: 2020-04-30 17:09 | Uppdaterad: 2020-05-04 11:20

Storbritanniens ambassadör besökte KI för att ta del av covid-19-forskning

Storbritanniens ambassadör, Judith Gough, besökte KI på valborgsmässoafton i syfte ta del av den forskning om covid-19-tester som leds av Lars Engstrand vid KI och SciLifeLab i samarbete med KTH, och med finansiering främst från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

KI:s rektor tog emot Judith Gough och Michael Moody, vetenskapschef vid ambassaden, och tackade för deras intresse för det arbete som pågår på KI med att öka kapaciteten för covid-19-testning och för att förbättra testernas effektivitet och säkerhet.

– Vi är glada över att KI och Lars Engstrands arbetsgrupp ville ta emot oss. Coronaviruspandemin visar hur viktigt det är med vetenskapligt utbyte, och Sverige och Storbritannien har en gemensam historia av att verka för innovation, säger Judith Gough.

Den brittiska regeringen har en ambition om att länka ihop forskare och forskningsinstitutioner i Sverige med brittiska forskare och lärosäten för att på så vis bidra till fler och förstärkta vetenskapliga samarbeten mellan länderna.

– KI har länge velat fördjupa sitt samarbete med Storbritannien. Senast i januari anordnade vi ett seminarium på den svenska ambassaden i London där vi bjöd in till samtal om forskningsfinansiering. Nu öppnas ett fönster av möjligheter, säger Ole Petter Ottersen.

KI har omfattande samarbete med många universitet i Storbritannien och inom flera ämnesområden. Bland brittiska lärosäten som KI-forskare har flest sampublikationer med finns: University of Oxford, University of Cambridge, University College London, King’s College London och Imperial College London.