Publicerad: 2019-12-20 07:16 | Uppdaterad: 2019-12-20 10:47

Stor kartläggning av blodets immunceller

röda blodkroppar

Forskare vid SciLifeLab rapporterar i tidskriften Science att de har tagit fram en blodatlas som i detalj beskriver förekomsten av proteiner i människans immunceller. Resultaten har samlats i en öppen databas, som blir en viktig resurs för att hitta nya behandlingar för människans sjukdomar.

Den nya kartan är den senaste vetenskapliga kartläggningen som gjorts inom det svenska Human Protein Atlas-projektet, lett av Mathias Uhlén, professor vid institutionen för proteinvetenskap på KTH och gästprofessor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet. Forskningen har huvudsakligen genomförts vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab), ett forskningscentrum som drivs av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Immunceller involverade i kampen mot alla sjukdomar

MGI Forms Partnership with Karolinska Institutet Centre for Translational Microbiome Research (CTMR)
Mathias Uhlén. Foto: John Sennett

– Den nya kartläggningen är viktig eftersom immuncellerna är involverade i kampen mot alla mänskliga sjukdomar, i synnerhet cancer och olika typer av infektioner. Dessa celler är också viktiga för att bekämpa autoimmuna sjukdomar, såsom multipel skleros (MS), artros och psoriasis. Med denna övergripande kartläggning som identifierat alla proteiner i människans blodceller kommer forskare världen över att kunna fördjupa sin förståelse beträffande immuncellers roll i dessa sjukdomar. Därmed kan nya, mer effektiva behandlingar utvecklas, säger Mathias Uhlén i ett pressmeddelande från KTH.

Blodatlasen bidrar med en detaljerad vy över proteinerna i varje individuell celltyp i relation till förekomsten av proteinerna på andra platser i kroppen. Forskarna har identifierat cirka 1 500 gener som är relativt unika för människans immunceller och många nya proteiner som inte tidigare beskrivits i detta sammanhang. Dessa proteiner är intressanta att studera vidare för att utforska de biologiska funktionerna kopplade till varje blodcellstyp.

Forskarna har också analyserat gener som är kända för att orsaka immunbristsjukdomar.

Viktig information för bättre behandlingar

Portrait of Petter Brodin.
Petter Brodin. Foto: Ulf Sirborn

– Denna information är viktig för forskare som är intresserade av att förstå dessa komplexa immunrelaterade sjukdomar och för att kunna få fram bättre behandling i framtiden, säger Petter Brodin, barnläkare och docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare.

Blodatlasen ingår i den senaste version av Human Protein Atlas (www.proteinatlas.org/blood) och är frukten av ett samarbete mellan SciLifeLab (inklusive forskare vid KTH, Karolinska Institutet och Uppsala universitet) och forskare vid Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability på Danmarks Tekniska universitet (DTU). Arbetet har i huvudsak finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Denna nyhetstext är baserad på ett pressmeddelande från KTH.

Publikation

“A genome-wide transcriptomic analysis of protein-coding genes in human blood cells”. Mathias Uhlen, Max J. Karlsson, Wen Zhong, Abdellah Tebani, Christian Pou, Jaromir Mikes, Tadepally Lakshmikanth, Björn Forsström, Fredrik Edfors, Jacob Odeberg, Adil Mardinoglu, Cheng Zhang, Kalle von Feilitzen, Jan Mulder, Evelina Sjöstedt, Andreas Hober, Per Oksvold, Martin Zwahlen, Fredrik Ponten, Cecilia Lindskog, Åsa Sivertsson, Linn Fagerberg, Petter Brodin. Science, online 20 december 2019.