Publicerad: 2015-07-17 09:30 | Uppdaterad: 2018-09-14 17:49

Stockholms läns landsting satsar på Youth Aware of Mental Health (YAM) i Stockholms skolor

Stockholms läns landsting satsar totalt 15 miljoner under tre år för att implementera det medvetandegörande interventionsprogrammet Youth Aware of Mental Health (YAM) i Stockholms skolor. Programmet har tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) tillsammans med Columbia University, USA.

Resultaten från studien (Saving and Empowering Young Lives in Europe - SEYLE) som YAM-programmet ingick i, publicerades i The Lancet den 8 januari 2015.

-Vi vid NASP är glada att SLL:s politiker och administratörer så starkt stödjer självmordsprevention också inom nya områden som skolan. YAM är ett innovativt metodutvecklingsprojekt som kommer att ha betydelse för hela Sverige, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.