Publicerad: 2017-02-21 14:59 | Uppdaterad: 2022-05-06 17:18

Statsbesök från Kanada – fick veta mer om KI:s forskning

Kanada statsbesök Anna Falks labb
Kungaparet besökte Anna Falks laboratorium den 21 februari tillsammans med generalguvernörparet från Kanada. Foto: Erik Cronberg

Karolinska Institutet fick på tisdagen den 21 februari besök av Kanadas generalguvernör David Johnston, hans hustru Sharon Johnston och det svenska kungaparet. Besöket ägde rum i samband med det kanadensiska generalguvernörparets statsbesök i Sverige på inbjudan av kungen.

Drottning Silvia och fru Johnston inledde dagen med ett besök vid NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, vid Karolinska Institutet där de togs emot av professor Danuta Wasserman.

Drottningen och fru Johnston fick lyssna till fakta och statistik om självmord och självmordsprevention och fick bland annat veta att forskare vid NASP och Columbia University i New York har utvecklat YAM, Youth Aware of Mental health, ett skolprogram för att främja diskussion och utveckla färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa. Drottningen och fru Johnston lyssnade intresserat och ställde många frågor.

– Ert arbetssätt är ganska speciellt, att ni går dit där barnen är istället för att förvänta er att barnen ska komma till er, sa fru Johnston.

Program som erbjuds skolorna

Danuta Wasserman berättade att det kan vara svårt att få skolor intresserade av programmet eftersom de är rädda att det tar tid från skolarbetet. Dessutom finns det ett visst motstånd från skolpersonalen att det kommer någon utifrån och tar sig an deras elever, även om eleverna själva föredrar det.

Den legendariska hockeyspelaren Daniel Alfredsson, som under flera år spelade i NHL-laget Ottawa Senators, deltog också under mötet och tackade för det arbete forskarna på NASP utför.

– Det är så höga förväntningar på ungdomar i dag, inte lika mycket tid till lek som tidigare. Det ska bli intressant att ta del av resultaten av er forskning, sa Daniel Alfredsson.

Fortsatte till Anna Falks labb

Efter besöket på NASP fortsatte drottningen och fru Johnston tillsammans med kungen och generalguvernören till forskningsgruppsledaren Anna Falks laboratorium där de togs emot av Karin Dahlman-Wright, Karolinska Institutets vikarierande rektor.

Deltog gjorde även filantropen och tidigare NHL-spelaren Mats Sundin, Kanadas vetenskapsminister Kirsty Duncan, Nobelpristagaren Art McDonald och Kanadas ambassadör i Sverige Heather Grant.

I labbet skapas 3D-modeller av hjärnan för att studera skillnader mellan hjärnceller hos patienter med neurologiska diagnoser, så som autism eller Alzheimer, och friska personer. Anna Falk berättade att en utmaning för forskarna är att ta reda på varför nervceller från personer med Downs syndrom är kortare och beter sig annorlunda än neuroner från andra personer.

– Ett av våra barnbarn är två år och har Downs syndrom. Vi önskar dig lycka till med din forskning, sa Kanadas generalguvernör David Johnston, som också fick veta att Karolinska Institutet samarbetar med ett kanadensiskt universitet kring forskning om Downs syndrom.

Rundabordssamtal med Mats Sundin

Förmiddagen avslutades med föredrag och rundabordssamtal i Nobel Forum med deltagare från Karolinska Institutet och Mats Sundin Fellowship in Developmental Health. Den tidigare NHL-spelaren donerade år 2012 pengar till Karolinska Institutet och Torontos universitet för att möjliggöra vetenskapliga utbyten mellan länderna.

– Jag var 19 år när jag åkte till Kanada och kom hem 20 år senare. Kanada kommer alltid att vara mitt andra hemland. När jag upptäckte att det pågår forskningssamarbeten mellan länderna ville jag vara med och stötta forskningen. Något jag lärt mig är att forskare är likadana tävlingsmänniskor som hockeyspelare, berättade Mats Sundin.

Vill se fortsatt samarbete

Generalguvernör David Johnston uppskattade besöket och vill se fortsatt samarbete mellan länderna.

– Vi är glada över att få besöka Karolinska Institutet för att lära oss mer om ert arbete och vitala samarbete med kanadensiska akademiska institutioner. Mats Sundin Fellowship är ett utmärkt exempel på den typ av partnerskap som kan föra vetenskapen framåt. Sverige och Kanada bör fortsätta sitt nära och innovativa samarbete, sa generalguvernören.

Under eftermiddagen besökte drottningen och fru Johnston även Aging Research Center (ARC) på Karolinska Institutet.

Text: Stina Moritz