Publicerad: 2019-08-20 08:23 | Uppdaterad: 2019-08-20 09:38

Statiner kan förebygga levercancer

Portrait of Jonas F Ludvigsson.

Fettlösliga statiner kan förebygga levercancer och minskar dödligheten hos patienter med virushepatit. Det visar en studie av forskare vid bland annat Karolinska Institutet som publiceras i Annals of Internal Medicine.

Kronisk virushepatit (hepatit B och C) är svåra tillstånd med ökad risk för levercancer. Hepatit B kan idag behandlas och hepatit kan C botas, men det saknas behandling som kan förebygga levercancer hos personer vars lever skadats av hepatit.

På senare år har forskare kommit att intressera sig för om statiner, som sänker kolesterolnivåerna och främst används för att förebygga hjärtkärlsjukdom, också kan förebygga levercancer. Statiner är antingen fettlösliga (lipofila) eller vattenlösliga (hydrofila), men det har varit oklart vilken roll denna skillnad spelar för en eventuell cancerförebyggande effekt.

I den aktuella studien identifierades mer än 63 000 patienter med kronisk hepatit B och C. Bland dessa använde 8 334 patienter statiner, varav 6 554 använde fettlösliga statiner (till exempel atorvastatin, simvastatin, fluvastatin, lovastatin) och 1780 använde vattenlösliga statiner (till exempel pravastatin, rosuvastatin).

Bekräftar tidigare forskning

Under 10 års uppföljning utvecklades levercancer hos 3,3 procent av patienterna med fettlösliga statiner jämfört med 8,1 procent hos patienter utan statiner. Med hänsyn till andra faktorer motsvarade detta en 44 procent lägre risk för levercancer. Patienter med fettlösliga statiner hade också en lägre dödlighet efter tio år än patienter som aldrig använt statiner.

– Tidigare forskning har visat att statiner kan ha en roll för att förebygga levercancer. Nu bekräftar vi det och visar dessutom att det är just de fettlösliga statinerna som ger den största effekten, säger Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Också de som använt vattenlösliga statiner hade lägre dödlighet men däremot inte minskad förekomst av levercancer. Effekten på dödlighet var dessutom större av fettlösliga än vattenlösliga statiner. Forskargruppen kommer nu att studera om fettlösliga statiner kan påverka risken för levercancer och dödligheten även vid andra typer av leversjukdomar.

Studien finansierades av The American College of Gastroenterology, Region Stockholm och Region Örebro län. Medförfattarna Soo Aleman och Ann-Sofi Duberg har haft betalda föreläsnings- och konsultuppdrag för företagen AbbVie, BMS, Gilead, Janssen, MSD och Soo Aleman har tagit emot forskningsfinansiering från AbbVie och Gilead. Raymond Chung har fått forskningsanslag till sin institution från Gilead, Abbvie, Merck, Janssen, Boehringer Ingelheim, Roche, Synlogic och Kaleido. Jonas F Ludvigsson koordinerar en studie för Svenska IBD-kvalitetsregistret (SWIBREG); en studie som finansieras av Janssen.

Publikation

“Lipophilic Statins and Risk of Hepatocellular Carcinoma and Mortality in Patients with Chronic Viral Hepatitis: Results from A Nationwide Swedish Population”.

Tracey G. Simon MD, Ann-Sofi Duberg, Soo Aleman, Hannes Hagstrom, Long H. Nguyen, Hamed Khalili, Raymond T. Chung, Jonas F. Ludvigsson.

Annals of Internal Medicine, online 19 augusti 2019, doi: 10.7326/M18-2753