Publicerad: 2013-03-27 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-30 11:34

Snabbt åldrande celler ger oftare cancer

Den yttersta spetsen av kromosomerna, telomererna, blir något kortare varje gång en cell delas. När inget kvarstår av telomererna kan cellen inte längre dela sig, vilket innebär att cellen dör. Processen beskrivs som kroppens biologiska åldrande – och nu har ett stort forskarnätverk, där forskare från Karolinska Institutet ingår, visat att snabbare biologiskt åldrande är kopplat till risk för en rad sjukdomar, däribland cancer eller hjärtsjukdom.

Det är individuellt hur snabbt telomererna kortas ned till den kritiska längd som innebär celldöd. Det beror dels på att telomererna är olika långa till att börja med, dels på att vissa individer har en större telomerförkortning än andra i samband med varje celldelning.

Det har tidigare antagits en snabbare telomerförkortning delvis borde kunna förklara uppkomsten av vissa sjukdomar som vanligen tar lång tid att utveckla, som många cancersjukdomar. En studie som presenteras i Nature Genetics ger stöd åt ett sådant samband. Studien är gjord inom ramen för ett stort forskarsamarbete inom EU-nätverket ENGAGE, och Karolinska Institutet är ett av 14 deltagande universitet.

Forskarna undersökte telomerernas längd hos 48 000 individer. På så sätt identifierade fem nya genvarianter som kan kopplas till telomerlängd, utöver de två som redan tidigare var kända. I nästa led undersökte forskarna förekomst av en rad sjukdomar hos studiedeltagarna. Och individer med genvarianter som innebär snabbare förkortning av telomerlängden hade i ökad utsträckning en rad sjukdomar. Till dessa hörde flera olika slags cancersjukdom, bland annat tarmcancer, samt hjärtinfarkt. Även idiopatisk lungfibros, ms och celiaki var vanligare hos individer med en högre takt i det biologiska åldrandet.

– Vi närmar oss en förståelse för i vilken uträckning telomerlängden är en bra markör för att något har börjat brytas ned inom kroppen. Denna nedbrytning är relevant för en rad mekanismer i kroppen, säger Nancy Pedersen, professor i genetisk epidemiologi vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik och Karolinska Institutets kontaktperson i forskarnätverket.

ENGAGE står för European Network for Genetic and Genomic Epidemiology och finansieras genom EU:s sjunde ramprogram. Den aktuella studien har letts från University of Leicester.

Publikation

Identification of seven loci affecting mean telomere length and their association with disease.
Codd V, Nelson C, Albrecht E, Mangino M, Deelen J, Buxton J, et al
Nat. Genet. 2013 Apr;45(4):422-7, 427e1-2