Publicerad: 2014-08-13 08:59 | Uppdaterad: 2014-09-08 12:48

Självskadande ungdomar oftare utanför arbetsmarknaden

En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar att det finns ett starkt samband mellan självskadehandlingar hos ungdomar och framtida risk för arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. Studien bygger på information om drygt 1,6 miljoner 16–30-åringar och publiceras i vetenskapstidskriften International Journal of Epidemiology.

– Många unga har psykiska besvär och självskadebeteende, flera av dem står utanför arbetsmarknaden. Ändå finns det en stor brist på forskning angående sambanden här, säger docent Ellenor Mittendorfer-Rutz, forskare inom området försäkringsmedicin vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

Tillsammans med sina kollegor undersökte hon därför effekterna av självskada på arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension (kallas numera sjuk- och aktivitetsersättning) som ett mått på marginaliseringen på arbetsmarknaden. En registerstudie genomfördes som inkluderade 1 613 816 personer som 1994 var 16–30 år gamla och bodde i Sverige. Ur denna grupp jämförde forskarna personer som hade skadat sig själva på ett sätt som ledde till psykiatrisk slutenvård (5649 personer under åren 1992–1994), med den allmänna befolkningen i samma ålder utan självskadebeteende (1 608 167 personer åren 1973–2010).

Riskkvoter för långvarig arbetslöshet (över 180 dagar), sjukskrivning (över 90 dagar) och förtidspension från 1995 till 2010 beräknades genom statistiska analyser. Forskarna tog också hänsyn till sociala riskmarkörer, antalet självskadehandlingar och tidigare psykiatrisk slutenvård.

Framtida arbetslöshet

Resultaten visar att unga med självskador hade en 58-procentig förhöjd risk för framtida arbetslöshet. Risken för långvarig sjukskrivning och förtidspension var 2 respektive 4,5 gånger högre. Forskarna kunde också se att risken för förtidspension steg gradvist med stigande antal självskadehandlingar. Detta gällde både för personer med och utan tidigare psykiatrisk slutenvård. Ingen sådan relation fanns när det gällde arbetslöshet.

– Vårt arbete belyser ett starkt samband mellan självskadehandlingar och en framtida marginalisering på arbetsmarknaden, men mer kunskap behövs om mekanismerna bakom dessa höga risker och hur de kan motverkas, säger Ellenor Mittendorfer-Rutz.

Utöver forskare från Karolinska Institutet har även forskare från Medizinische Universität Wien, Österrike och Columbia University, USA, deltagit i arbetet med studien. Forskningen har finansierats genom anslag från Vetenskapsrådet och FORTE.

Publikation

Future risk of labour market marginalisation in young suicide attempters – a population-based prospective cohort study
Niederkrotenthaler T, Tinghög P, Alexanderson K, Dahlin M, Beckman K, Gould M, Wang M, Mittendorfer-Rutz E
International Journal of Epidemiology, online 7 August 2014, doi: 10.1093/ije/dyu155