Publicerad: 2016-10-28 09:35 | Uppdaterad: 2016-10-28 09:52

Självförnyande mördarceller nyckeln till att få immunterapi att fungera

En liten molekyl som kan förändra kortlivade ”mördar-T-celler” till långlivade förnybara celler som kan stanna i kroppen en längre period och som aktiveras när det är nödvändigt för att förstöra tumörceller, kan hjälpa till att göra cellbaserad immunterapi till ett realistiskt alternativ för att behandla cancer.

För att försvara oss från invaderande virus, bakterier och från hot som maligna tumörceller, anlitar vårt immunsystem en armé av specialicerade immunceller. Precis som en konventionell armé utgörs av olika typer av soldater med olika roller, så har även dessa immunceller särskilda funktioner.

Bland dessa celler finns cytotoxiska T-celler – “mördar T-celler”, vars huvudsakliga function är att patrullera I våra kroppar, programmerade att identifier och förstöra infekterade eller cancerartade celler. Forskarna försöker nu tämja de här cellerna som ett sätt att bekämpa cancer, genom att odla T-celler som är programmerade att känna igen cancerceller. Sedan återinförs cellerna i kroppen för att förstöra tumören – ett tillvägagångssätt känt som adoptiv immunterapi.

Bild på Randall S Johnson. Nu har ett internationellt forskarlag under ledning av bland andra professor Randall Johnson från Karolinska Institutet och forskare vid Universitetet i Cambridge identifierat ett sätt att förlänga T-cellernas livscykel, en upptäckt som kan hjälpa forskarna att komma förbi ett av de huvudproblem som förhindrar utvecklingen inom immunterapi.

I en artikel publicerad I Nature har forskarna identifierat en ny roll för en molekyl med beteckningen 2-hydroxyglutarat, eller 2-HG, som är känd för att påskynda abnorm tillväxt hos tumörceller. Forskarlaget har visat att en lätt förändrad variant av molekylen även spelar en normal men kritisk roll i T-cellens funktion: den kan påverka T-celler till att befinna sig i ett ”minnesläge”. Detta är ett läge där cellerna kan förnya sig själva, fortleva en längre tid och återaktivera sig för att bekämpa infektioner eller cancer.

Forskningen är till stor del finansierad av the Wellcome Trust.

Publikation

S-2-hydroxyglutarate regulates CD8+ T-lymphocyte fate

Petros A. Tyrakis, Asis Palazon, David Macias, Kian. L. Lee, Anthony. T. Phan, Pedro Veliça, Jia You, Grace S. Chia, Jingwei Sim, Andrew Doedens, Alice Abelanet, Colin E. Evans, John R. Griffiths, Lorenz Poellinger, Ananda. W. Goldrath & Randall S. Johnson

Nature. Publicerad online 27 oktober 2016, doi:10.1038/nature20165