Publicerad: 2024-02-20 14:35 | Uppdaterad: 2024-02-20 16:15

Simone Tambaro får cirka 2 miljoner kronor av Alzheimer's Association

Simone Tambaro, senior forskningsspecialist vid avdelningen för neurogeriatrik, får cirka 2 miljoner kr (198 319 US dollar) i forskningsbidrag av Alzheimer’s Association.

Porträtt av Simone Tambaro, senior forskningsspecialist vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS
Simone Tambaro, senior forskningsspecialist vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Picciau F.

Han får det för sitt forskningsprojekt ”Unraveling the Therapeutic Potential of SPPL2b in Alzheimer's Disease”.

Studien syftar till att för första gången bedöma den patofysiologiska rollen och den terapeutiska potentialen hos att hämma SPPL2b med hjälp av en ny AD-musmodell. Denna omfattande metod kombinerar in vivo- och in vitro-metoder, mänskliga prover och datateknik för att öka förståelsen för AD-patologi och utforska nya terapeutiska vägar.

Simone Tambaro ingår i Per Nilssons forskargrupp vid avdelningen för neurogeriatrik.

Syftet med forskningsbidraget – Alzheimer's Association Research Grant (AARG) – är att stödja tidig karriärutveckling som kommer att lägga grunden för framtida forskningsansökningar till statliga eller andra finansieringsenheter. 

Kontakt

Simone Tambaro Senior Forskningsspecialist