Publicerad: 2019-04-04 07:00 | Uppdaterad: 2019-04-04 16:13

Screening förebygger även ovanlig livmoderhalscancer

Ovanliga typer av livmoderhalscancer kan förebyggas effektivt genom screening. Det är slutsatsen i en studie omfattande alla identifierade fall av ovanlig livmoderhalscancer under en tioårsperiod i Sverige. Studien är gjord av forskare vid Karolinska Institutet och publiceras i tidskriften BMJ.

Det huvudsakliga målet med screening för livmoderhalscancer är att upptäcka och behandla cellförändringar som annars riskerar att leda till cancer. I Sverige har screening för livmoderhalscancer pågått sedan 1960-talet. Tidigare studier har visat att screening minskar risken för de vanligaste typerna av livmoderhalscancer, men kunskapen om kopplingen mellan screening och risken för mer ovanliga typer av cancerformen har varit begränsad.

Detta har nu undersökts av forskare vid Karolinska Institutet, i en studie som publiceras i BMJ. Studien utgick från alla svenska fall av invasiv livmoderhalscancer under perioden 2002-2011, identifierade med hjälp av Cancerregistret. Av dessa drygt 4 200 fall identifierades 338 som inte tillhörde de vanligaste typerna av livmoderhalscancer (skivepitelcancer och adenocarcinom).

För varje fall valdes slumpvis 30 åldersmatchade kontroller från den svenska kvinnliga befolkningen. Därefter beräknades risken för så kallad adenoskvamös livmoderhalscancer och andra ovanliga typer av livmoderhalscancer, i relation till deltagande i screening.

Minskad risk

Resultaten visar att kvinnor som hade lämnat cellprov de två senaste gångerna de hade kallats till screening, hade mer än 75 procent minskad risk för adenoskvamös livmoderhalscancer och 65 procent minskad risk för andra ovanliga typer av livmoderhalscancer, jämfört med kvinnor som inte hade lämnat cellprov.

– Det här visar att ovanliga typer av livmoderhalscancer effektivt kan förebyggas genom screening, säger Pär Sparén, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska Institutet och studiens huvudförfattare.

Riskminskningen var större för kvinnor som hade lämnat två cellprov jämfört med kvinnor som bara hade lämnat ett prov de senaste två screeningperioderna.

Högrisktyp frömsta orsaken

Humant papillomvirus, HPV, av högrisktyp är den främsta orsaken till livmoderhalscancer. I studien identifierades högriskvirus i 70 procent av de ovanliga tumörerna där en sådan typbestämning kunde göras. Vanligaste typen var HPV 18, följt av HPV 16.

Enligt forskarna tyder detta på att de flesta fall av ovanlig livmoderhalscancer kan förebyggas genom HPV-vaccination. Studien såg ingen skillnad i effekt av screening för kvinnor med eller utan högrisk-HPV i tumören. Forskarna konstaterar att det behövs fortsatta studier av förekomsten av dessa ovanliga cancerformer när screeningen av livmoderhalscancer nu ska göras genom HPV-test i stället för primär cytologisk analys av cellprover.

Forskningen finansierades av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Cancerfonden, Vetenskapsrådet och China Scholarship Council och Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg. Medförfattaren Joakim Dillner har mottagit anslag från Roche och Genomica för forskning om HPV-test.

Publikation

”Cervical screening and risk of adenosquamous and rare types of invasive cervical carcinoma: a population-based nested case-control study”.
Jiayao Lei, Bengt Andrae, Alexander Ploner, Camilla Lagheden, Carina Eklund, Sara Nordqvist Kleppe, Jiangrong Wang, Fang Fang, Joakim Dillner, K. Miriam Elfström och Pär Sparén.
BMJ, online 4 april 2019, doi: 10.1136/bmj.l1207.