Publicerad: 2024-03-19 16:54 | Uppdaterad: 2024-03-20 12:38

Satsning på familjestödsprogrammet En Frisk Skolstart

genrebild på vuxen som håller barn i handen.
Photo: Getty Images

Projektet "En hälsosam skolstart" är ett familjestödsprogram som utvecklats av forskargruppen Community Nutrition and Physical Activity vid Institutionen för global folkhälsa. Programmet syftar till att erbjuda en anpassad metod för elevhälsa och lärare, att ge stöd till barnfamiljer med hälsosamma levnadsvanor. Programmet har mottagits positivt av politikerna i Region Stockholm, som nu har avsatt medel i budgeten för ytterligare spridning i områden med högre hälsobehov.

Forskningsgruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet  började utveckla familjestödsprogrammet "En frisk skolstart" 2010 och har sedan dess genomfört tre kluster- randomiserade kontrollerade studier. Forskarna har sett positiva effekter på matvanor, fysisk aktivitet och till och med en betydande minskning av BMI hos barn med fetma i nivå med behandlingsstudier.

Porträttbild Liselotte Schäfer Elinder
Liselotte Schäfer Elinder, Professor

"Vi hoppas att forskningsresultat nu kommer till användning och det känns väldigt roligt att gå från forskning till praktik med möjlighet att göra skillnad i samhället", säger Liselotte Schäfer Elinder, professor och forskargruppsledare för forskargruppen Community Nutrition and Physical Activity.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin har fått i uppdrag att sprida programmet i områden med större hälsobehov de kommande två åren. Samtidigt är forskarna i slutfasen av IMPROVE studien som syftar till att identifiera effektiva implementeringsstrategier för att programmet ska genomföras med hög följsamhet. 

 

Relaterad publikation:

Universal healthy school start intervention reduced the body mass index of young children with obesity.
Patterson E, Nyberg G, Norman Å, Schäfer Elinder L
Acta Paediatr 2024 Feb;():