Publicerad: 2020-08-24 19:05 | Uppdaterad: 2020-09-03 18:36

Så coronasäkrar du din arbetsplats

Handskbeklädda händer som städar/torkar.
Foto: Getty Images

Jobba hemma, möblera glesare på kontor och i mötesrum och utöka städrutinerna. Det är några exempel på hur man kan hindra smittspridning på arbetsplatsen under pandemin.

Pernilla Wiebert, IMM

Pernilla Wiebert, forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) och enhetschef vid  Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM), Region Stockholm, har tillsammans med kollegor tagit fram råd och riktlinjer för hur arbetsplatser kan coronasäkras.

Läs mer i en intervju i tidningen Ingenjören samt på CAMM:s webbplats, se länkar nedan.