Publicerad: 2023-10-13 15:34 | Uppdaterad: 2023-10-19 15:53

Rundabordssamtal om den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa i Sverige

Aktörer som deltog i rundabordssamtal om den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande i Sverige
Inbjudna deltagare till rundabordssamtal om den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande i Sverige. Foto: Olivia Biermann.

Den 5 oktober anordnande institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet ett rundabordssamtal om den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande i Sverige. Ett trettiotal viktiga aktörer inom ungdomars psykiska hälsa och välbefinnade i Sverige bidrog till en eftermiddag med diskussion, insiktsfulla perspektiv och till att bygga broar för samverkan.

Aktörerna som bjudits in till rundabordssamtalet representerade unga samt de olika sektorerna i samhället som spelar viktiga nyckelroller för ungas psykiska hälsa och välmående, bland annat representanter för sociala- och hälso-myndigheter i landet, civilsamhället, ungdomsorganisationer, stiftelser och nätverk för ungdoms psykiska hälsa, vårdgivare och forskare.

Rundabordssamtalet började med att Olivia Biermann, postdoktor vid institutionen för global folkhälsa, presenterade de preliminära resultaten från studien ”politisk ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande i Sverige”. Studien syftar till att identifiera faktorer som påverkar prioriteringen av ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande för ökad finansiering och kollektiv handling i Sverige. Förhoppningen är att den politisk ekonomiska analysen ska öka förståelsen för hur ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande prioriteras, och bidra till effektivare strategier och handlingsprogram. Mariam Claeson, senior advisor, och Stefan Swartling Peterson, professor vid institutionen för global folkhälsa, och medförfattare till studien, modererade evenemanget.

"Det var ett oerhört bra sammansatt samtal, både med deltagare från relevanta delar av samhället och välformulerade frågor vilket skapade tydliga vägar framåt och välgrundade slutsatser - verkligen spännande att ta del av!"

Lilian Helgasson, ordförande Sveriges elevråd

rundabordssamtal om den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande i Sverige
Gruppdiskussion kring den politiska ekonomin för ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande i Sverige. Foto: Olivia Biermann.

Efter genomgången av de preliminära resultaten delades samtliga medverkande in i fyra grupper, ledda av unga representanter, för att diskutera frågeställningar baserat på studiens preliminära resultat såsom ledarskap och ansvarsskyldighet, samverkan mellan olika aktörer, definition och narrativ, samt data och evidens relaterat till ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande.

"Forskningen behövs verkligen och kommer bidra till en djupare förståelse kring den politiska ekonomin för barn och ungas psykiska hälsa och välbefinnande - på rundabordssamtalet såg vi att det fanns en grogrund för bred samverkan men att rätt strukturer måste på plats för en effektiv sådan. Vi har även en unik möjlighet att nå unga i skolmiljön som behöver nyttjas och samordnas med andra instanser vid behov", säger Jonatan Lamy, Vice ordförande Sveriges Elevkårer.

Efter gruppdiskussionerna fortsatte diskussioner i helgrupp. Insiktsfulla perspektiv, värdefulla inspel och rekommendationer öppnade upp för fortsatt samverkan och samarbeten. Insikterna från dessa samtal kommer att tas tillvara och bidra till studiens slutliga rekommendationer

"En berikande dag där både hoppfulla och insiktsfulla perspektiv delades för att tillsammans arbeta handlingskraftigt och forskningsgrundat i ungas verklighet. Forskningen bekräftar det jag får höra varje dag från unga runt omkring mig i vardagen och genom organisering. Det var en viktig dag för att se, höra och möta unga rättvist. Jag tar särskilt med mig vikten av forskning som bekräftar och lyfter målgruppens perspektiv för implementering i olika delar av samhället, och att vi vill samverka för en bättre morgondag. Ungas delaktighet i frågan är otroligt viktig och en grund för att det även ska ske på ungas villkor, till en värld med mer kunskap kring psykisk hälsa, så är tacksam att fått vara med och bidra med ungas perspektiv från Mind" säger Matilda Holmberg från Mind.

Samtliga aktörer i rummet stod enade i att ungdom måste stå i centrum vid planering och utformandet av åtgärder för att förbättra ungdomars psykiska hälsa och välbefinnande genom att lyssna, involvera och säkerställa deras ägandeskap i hela processen.

Engagemanget i rundabordssamtalet var inspirerande och ett viktigt steg framåt för fortsatt – och nytt samarbete – mellan aktörer för psykiska hälsa och välbefinnande bland alla unga.

Rundabordssamtalet var en del av Global Forum for Adolescents vilket är det största virtuella eventet någonsin för unga som pågick mellan 11–12 oktober och kampanjen 1.8 Billion Young People for Change.

Denna artikel är sammanställd av Carolina Mikaelsdotter, konsulent på Karolinska Institutet.