Publicerad: 2017-12-12 11:24 | Uppdaterad: 2018-07-31 08:24

Rikard Holmdahl beviljas nära 20 miljoner kronor från VR

Rikard Holmdahl.

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag kring Forskningsmiljö inom åldrande och hälsa. Rikard Holmdahl på Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik tilldelas 19,1 miljoner kronor i utlysningen.

I utlysningen beviljades totalt 139 092 000 kronor till sju forskningsprojekt, varav fem vid Karolinska Institutet. Totalt inkom 28 ansökningar.

Rikard Holmdahl tar emot bidraget för projektet ”Att utveckla vacciner för att bota autoimmuna sjukdomar”.

Om utlysningen

Syftet med bidraget till forskningsmiljö är att skapa ett mervärde av samarbete i en större gruppering än ett vanligt projekt. Målet med den särskilda satsningen inom åldrande och hälsa är att stödja forskning inom utveckling av individualiserad diagnostik, prevention och medicinering samt mer effektiv användning av befintliga läkemedel och framtagandet av ny behandling för att behandla äldre sjuka personer. Bidraget söks av flera forskare som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål som på lång sikt ska bidra till en bättre hälsa, ökad livskvalitet och ett hälsosamt åldrande som utgår från patientens individuella förutsättningar.