Publicerad: 2023-03-07 08:00 | Uppdaterad: 2023-03-07 08:25

Rickard Sandberg tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Rickard Sandberg. Foto: Ulf Sirborn

KI-professorn Rickard Sandberg tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin av Kung. Vetenskapsakademien, en donation på tio miljoner kronor för en femårsperiod. Rickard Sandberg har utvecklat metoder som gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och studera gener i enskilda celler.

– Det är fantastiskt ärorikt och hedrande, bland annat eftersom det är Vetenskapsakademien som utser mottagaren. Akademiprofessuren gör det möjligt för oss att satsa på mer systematiska och gedigna projekt, och vi kan utforska innovativa projekt som tar längre tid, säger han i ett pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien.

Rickard Sandberg är professor i molekylär genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet. Där ansvarar han för en forskargrupp som fokuserar på de processer som reglerar människans arvsmassa. Det sker på en detaljnivå som inte var möjlig för bara några år sedan.

– Tidigare var man tvungen att titta på många celler ihop i en klump. Men de här metoderna som vi och andra har utvecklat gör att man kan börja studera uttrycksnivån av gener i enskilda celler och utifrån det lära oss mer om vad det är som egentligen händer när generna aktiveras, säger Rickard Sandberg.

Grundforskning på hög nivå

Sammanlagt finns det 20 000 proteinkodade gener i vår arvsmassa. Det Rickard Sandberg och hans kollegor bland annat vill veta mer om är hur många olika mönster det finns för hur dessa gener slås på och av och hur ofta det sker. De planerar nu att undersöka ett stort antal celltyper i människa och mus och för första gången kartlägga deras genaktiveringsprocess.

Det handlar om grundforskning på mycket hög nivå men resultaten kan även komma till praktisk nytta. Ett annat spår i forskningen är nämligen att se vad som händer i cellerna och med deras gener när man till exempel tar ett visst läkemedel. Kunskap som i framtiden skulle kunna användas av läkemedelsföretag i samband med utvecklingen av nya mediciner.

Om Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin

Torsten Söderbergs Stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning inom de medicinska, ekonomiska och rättsvetenskapliga områdena. Akademiprofessurerna ska främja internationellt ledande forskning inom det medicinska området genom att göra det möjligt för innehavaren att på heltid ägna sig åt forskning vid en svensk medicinsk fakultet under fem år. Torsten Söderbergs Stiftelse donerar tio miljoner kronor till varje enskild professur. Professurerna bereds och beslutas av Kungl. Vetenskapsakademien efter ett peer-review-förfarande.