Publicerad: 2022-09-05 08:07 | Uppdaterad: 2022-09-13 12:05

Råd om preventivmedel räddar liv

Att få barn redan i tidiga tonåren är riskfyllt på flera sätt. Råd från andra tonåringar kan vara ett sätt att öka användningen av preventivmedel hos flyktingflickor i Uganda.

Ritah Bakesiima
Ritah Bakesiima Foto: Christin Philipson

Text: Cecilia Odlind för tidningen Medicinsk Vetenskap nr 3 2022.

Alltför tidiga och oönskade graviditeter är vanligt bland tonåriga flickor i flyktingläger i Uganda. De riskerar leda till svåra och ibland dödliga komplikationer. Många av flickorna är sexuellt aktiva men bara cirka 10 procent använder preventivmedel. 

– De var antingen rädda för biverkningar eller så tillät inte partnern att de använde preventivmedel. Jag har pratat med 15-åringar som tvingats in i äktenskap, som andra eller tredje fru, och som fött barn vid 16-års ålder. De som velat använda preventivmedel har i värsta fall blivit utslängda av sin partner, berättar Ritah Bakesiima, nydisputerad forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet, som presenterade sin avhandling i våras. 

Skolor och hälsovårdspersonal kan bidra till ökad användning av preventivmedel genom att sprida information, ge motivation och reda ut missuppfattningar, som att preventivmedel är farligt eller kan skada fertiliteten. Men en av Ritah Bakesiimas studier visade också att så kallad ”peer councelling”, råd från unga flickor eller kvinnor i ungefär samma ålder och med liknande bakgrund, var ett ännu mer effektivt sätt att nå fram.  

– Jag tror mycket på den typen av informationsspridning. Men att kontrollera sin frus fertilitet kan vara ett sätt att utöva makt för vissa män. Vi såg i våra studier att välutbildade män tillät preventivmedel i större utsträckning. Att nå ut med kunskap om fördelar med preventivmedel även till partners tror jag därför också kan vara viktigt, säger hon. 

Studierna visade även att sannolikheten för kontinuerlig användning ökade om flickorna använde långtidsverkande preventivmedel, som spiral, snarare än kondom eller p-piller.  

– Det underlättade också för dem som använde preventivmedel utan att deras partner kände till det, något som vi såg var vanligt förekommande, säger Ritah Bakesiima.    

Doktorsavhandling

"Modern contraceptive use among female refugee adolescents in northern Uganda : prevalence, effect of peer counselling, adherence, and experiences." Ritah Bakesiima, 2022 ISBN 978-91-8016-570-9Modern contraceptive use among female refuge