Publicerad: 2015-12-01 10:40 | Uppdaterad: 2015-12-01 10:46

PTSD speglar obalans mellan hjärnans signalsystem

Att vara med om en traumatisk händelse kan orsaka livslånga ångestbesvär kallat posttraumatiskt stressyndrom. Nu visar forskare från Uppsala universitet och Karolinska Institutet att personer med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, har en obalans mellan två av hjärnans signalsystem, serotonin och substans P. Ju större obalans, desto allvarligare symptom uppvisar patienterna.

Många människor upplever traumatiska händelser i livet, t.ex. rån, krig, svåra olyckor eller våldtäkt. För ungefär 10 procent av alla som råkar ut för trauman orsakar detta kvarstående besvär i form av påträngande minnesbilder, sömnsvårigheter, ökad vaksamhet och ångest. Om besvären blir handikappande sägs personen lida av PTSD.

Det har tidigare visats att personer med PTSD har förändringar i hjärnans anatomi och funktion. I en ny studie som publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry visar nu forskarna att personer med PTSD har en obalans mellan två av hjärnans signalsystem, serotonin och substans P. Studien gjordes med hjälp av PET-scanner och pekar också att det är obalansen mellan de två signalsystemen, snarare än förändringen inom ett enskilt system, som avgör hur allvarliga symptom individen har.

Utveckla bättre behandlingar

Många har tidigare spekulerat i att den biologiska grunden till psykiatriska besvär som PTSD omfattar en rubbad balans mellan hjärnans olika signalsystem, men ingen har tidigare visat det. Enligt forskarna innebär därför de aktuella fynden ett stort steg framåt i vår förståelse av PTSD och bidrar med ny kunskap som kan användas för att utveckla bättre behandlingar för traumatiserade personer.

Forskningsledare har varit Mats Fredrikson, verksam som forskare vid både institutionen för psykologi, Uppsala universitet, och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Arbetet har finansierats med anslag från Vetenskapsrådet, Hjärnfonden, Riksbankens jubileumsfond och FORTE.

Publikation

Overlapping expression of serotonin transporters and neurokinin-1 receptors in posttraumatic stress disorder: a multi-tracer PET study
Frick, A., Åhs, F., Michelgård Palmquist, Å., Pissiota, A., Wallenquist, U., Fernandez, M., Jonasson, M., Appel, L., Frans, Ö., Lubberink, M., Furmark, T., von Knorring, L., Fredrikson, M.
Molecular Psychiatry advance online publication 1 December 2015; doi: 10.1038/mp.2015.180