Publicerad: 2020-11-20 14:01 | Uppdaterad: 2020-11-23 11:36

Proteinatlas fyller 20 år – firar med filmer om människokroppen

The human protein atlas
Exempel på utsöndrande proteiner, bild från The human protein atlas (humant proteinatlas). Foto: The human protein atlas

Det svenska initiativet Human Protein Atlas firar 20-årsjubileum. Det uppmärksammas bland annat genom en ny sajt som kombinerar fakta i atlasen med svindlande filmer om människokroppen och med lansering av en ny version av proteindatabasen. Forskare vid Karolinska Institutet deltar på flera sätt i projekten.

Portrait photo of Professor Mathias Uhlén
Mathias Uhlén. Foto: Jens Lasthein

För 20 år sedan startade det svenska initiativet Human Protein Atlas (HPA) av Mathias Uhlén, gästprofessor vid institutionen för neurovetenskap på Karolinska Institutet och professor vid KTH, som hade visionen att kartlägga människans alla proteiner.

Jubiléet uppmärksammas bland annat med en ny sajt som lyfter fram viktiga upptäckter gjorda inom HPA-programmet och innehåller filmer som tar tittaren in i människokroppen, ner till nivån av enstaka celler. Sajten lanseras i samarbete med tidskriften Science, som också publicerar en digital berättelse om resan sedan projektets start och milstolpar längs vägen.

Filmerna på den nya sajten är baserade på så kallad 3D-immunoimaging och light sheet-mikroskopi och forskare vid Karolinska Institutet deltar på flera sätt i projektet.

– Det är spännande att se resultaten av light sheet-mikroskopitekniken, som möjliggör ny detaljerad analys av proteiner i vävnader, säger Csaba Adori vid institutionen för neurovetenskap och ansvarig för mikroskopianalysen, i ett pressmeddelande från HPA.

I samband med jubiléet publiceras också version 20 av den öppet tillgängliga Human Protein Atlas-databasen. Den innehåller bland annat en atlas över proteinkodande gener i 192 olika humana celltyper. I atlasen över hjärnan presenteras också en ingående analys av människans prefrontala cortex, ett projekt som KI-forskare arbetar med.

– Dessa nya data ger detaljerad insikt i den kemiska anatomin i humana prefrontala cortex, säger Tomas Hökfelt, professor vid institutionen för neurovetenskap, i  pressmeddelandet från HPA.

Human Protein Atlas har sitt säte på Science for Life Laboratory, SciLifeLab, den nationella infrastrukturen för molekylär biovetenskap som drivs av Karolinska Institutet tillsammans med KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. HPA-konsortiet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.