Publicerad: 2022-11-25 08:28 | Uppdaterad: 2022-11-25 14:26

Professor Danuta Wasserman höll öppningsföreläsningen på World Congress on Women’s Mental Health

Professor Danuta Wasserman, grundaren och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, hade äran att hålla öppningsföreläsningen på den nionde World Congress on Women’s Mental Health.

Foto på professor Danuta Wasserman under hennes föreläsning på konferensen
Professor Danuta under hennes presentation på konferensen Foto: N/A

Hennes öppningsföreläsning den sjätte november hade titeln "Suicide can be prevented: gender specificity with focus on women's mental health". I ett nyhetsbrev som arrangören International Association for Women’s Mental Health skickade ut beskrivs professor Wassermans föreläsning med följande ord:

”…gav insikt i könsparadoxen inom självmord och samspelet mellan miljö- och genetiska faktorer. Det öppnade även för en intressant diskussion om vad för roll migration, spiritualitet och sociala medier spelar i suicidprevention. Sessionen avslutades med perspektiv på våld i nära relationer och hur sträng statlig/lagstiftningspolitik kan bidra till att minska prevalensen av självmord hos kvinnor som befinner sig i våld i nära relation.” (översatt från engelska)

Kongressen hölls i Maastricht, Nederländerna och organiserades av the International Association for Women’s Mental Health.