Publicerad: 2022-09-08 06:35 | Uppdaterad: 2022-09-08 06:52

Personer med typ 2-diabetes reagerar annorlunda på träning

Exercise
Photo: cc Unsplash by Anupam Mahapatra

Regelbunden motion bidrar till att förhindra och fördröja utveckling av typ 2-diabetes och dess komplikationer. Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med ett internationellt forskarlag upptäckt att en annorlunda aktivering av immunsystemet i skelettmuskulaturen vid träning kan vara orsaken till att personer med typ 2-diabetes upplever och svarar annorlunda på fysisk träning. Resultaten är publicerade i tidskriften Science Advances.

Professor Juleen R. Zierath
Professor Juleen R. Zierath Photo: Tommy Södergren

Det är vanligt att personer med typ 2-diabetes har inflammation i ett flertal vävnader, vilket har ett samband med insulinresistens och hjärt-kärlsjukdomar. I studien visar forskarna att träningsutlösta cytokiner, som kallas exerkiner, spelar en avgörande roll för skelettmuskulaturens utveckling och tillväxt såväl hos personer med normal glukostolerans som hos personer med typ 2‑diabetes.

–Ett kort och intensivt träningspass gör att aktiveringen av immunsystemet ökar i en högre grad hos personer med typ 2-diabetes jämfört med hos friska försökspersoner, säger professor Juleen R. Zierath, vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, som har lett studien.

Otränade män med typ 2-diabetes rekryterades tillsammans med friska försökspersoner i samma ålder och med samma vikt. Försökspersonerna fick genomföra ett träningspass på ergometercykel. Forskarlaget tog blodprov och muskelvävnadsprov, som visade reaktionen på träningen.

Forskarna fann att flera cytokiner, molekyler som immunsystemet producerar vid stress, bildades i skelettmuskulaturen hos personer med typ 2-diabetes. För att avgöra hur dessa molekyler påverkar muskelcellernas reaktion på motion, testade man även cytokinernas effekt på cellodling.

Regelbunden träning minskar inflammationen

–Eftersom regelbunden träning får hälsofrämjande effekter på metabolism och muskelfunktion, är den ökade inflammationen hos personer med typ 2‑diabetes troligen en gynnsam reaktion på kort, intensiv träning, säger professor Juleen R. Zierath. Aktiveringen av immunsystemet kommer troligen att minska om träningen upprepas regelbundet i träningsprogram, tillägger hon.

Mindre inflammation skulle förbättra glukoskontrollen och minska komplikationer i samband med typ 2-diabetes.

En bild av Nicolas Pillon
Nicolas Pillon Photo: N/A

–Nu behöver vi förstå hur vi kan påverka den inflammatoriska reaktionen på träning. Detta skulle kunna öka nyttan med träning och hjälpa personer med typ 2-diabetes att hantera sjukdomen bättre med lämpliga träningsprogram, säger Nicolas Pillon, forskningsassistent vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, och försteförfattare till artikeln.

Studien var ett samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet i Sverige, RIKEN i Japan, Umeå Universitet och UC Louvain i Belgien. Den finansierades av Novo Nordisk Fonden, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Diabetesfonden, Vetenskapsrådet och Centrum för idrottsforskning. Inga intressekonflikter har rapporterats.

Publikation

“Distinctive exercise-induced inflammatory response and exerkine induction in skeletal muscle of people with type 2 diabetes”. Nicolas J. Pillon, Jonathon A. B. Smith, Petter S. Alm, Alexander V. Chibalin, Julia Alhusen, Erik Arner, Piero Carninci, Tomas Fritz, Julia Otten, Tommy Olsson, Sophie vanDoorslaer de ten Ryen, Louise Deldicque, Kenneth Caidahl, Harriet Wallberg-Henriksson, Anna Krook, Juleen R. Zierath. Science Advances, online 7 September 2022, doi: 10.1126/sciadv.abo3192.