Publicerad: 2018-06-08 14:54 | Uppdaterad: 2018-06-08 14:57

Pernilla Lagergren får Erik K Fernströms Svenska pris

Vi gratulerar Pernilla Lagergren vid gruppen Kirurgisk vårdvetenskap som får 2018 års Eric K. Fernströms pris för unga, särskilt lovande och framgångsrika forskare, vid Karolinska Institutet. Hon får priset för enastående forskning inom området hälsorelaterad livskvalitet, särskilt hos patienter med cancer i matstrupen.

Pernilla Lagergren

"Lagergren leder en forskningsgrupp inom kirurgisk vårdvetenskap och har i en rad toppublikationer, beskrivit hur livskvaliteten kan användas som en prognostisk faktor för matstrupscancer. Hon har också identifierat riskfaktorer för dålig återhämtning efter matstrupscanceroperationer, lyft fram patientgrupper i specifikt behov av skräddarsydd uppföljning och påvisat näringsproblem efter operationer. Genom väl utformade och omfattande prospektiva studier har hon väsentligt bidragit till att förbättra överlevnaden hos många cancerpatienter. "

Hon tar emot priset om 90 000 kronor vid en ceremoni i Lund den 7 november och uppmärksammas även i samband med installationshögtiden vid Karolinska Institutet. Eric K. Fernströms stiftelse delar varje år ut ett nordiskt pris och sju priser till yngre och särskilt lovande forskare inom de medicinska vetenskaperna. Landets medicinska fakulteter utser sina egna pristagare..