Publicerad: 2024-04-24 18:35 | Uppdaterad: 2024-04-24 18:37

Pedagogiska kurser för dig som möter studenter under VFU

Kvinna och man i labbmiljö jobbat ihop.
Foto: Liza Simonsson.

För dig som har handledningsuppdrag eller är involverad studerandeprocessen under VIL/VFU finns korta kurser inom högskolepedagogik: Stepping stone-kurser. Nu kan du anmäla dig till höstens kurser.

Kurserna är bland annat pedagogiska grunder för handledning i VFU och bedömning och återkoppling i VFU. För dig i kommunal verksamhet finns en särskild kurs. 

Upplägg för dig som arbetar kliniskt

Upplägget underlättar för dig som arbetar kliniskt då den schemalagda tiden endast är två halvdagar. De två kurstillfällena ges med flera veckors mellanrum för att skapa tid för eget arbete och reflektion. En kurs motsvarar sammanlagt en veckas heltidsstudier.

Vem kan gå kurserna?

  • Du som har högskoleutbildning och som har kliniskt handledningsuppdrag för studenter i VIL/VFU. Här kan du läsa mer om VIL.
  • Du som på något sätt är involverad i studerandeprocessen vid VIL/VFU.
  • Du som exempelvis är AKA, VIL-samordnare eller ska påbörja ett handledaruppdrag.
  • Du som vill läsa en eller flera grundläggande kurser om högskolepedagogik i VIL/VFU i egen takt.