Publicerad: 2023-12-19 13:05 | Uppdaterad: 2023-12-19 13:13

Översiktsartikel om proteinet p53 som mål för nya cancerterapier

p53 tumör suppressor protein bunden till DNA
p53 tumör suppressor protein bunden till DNA. Foto: Getty Images

Tumörsuppressor-proteinet p53 kodas av TP53, den mest frekvent muterade genen vid cancer. I en översiktsartikel i Nature Reviews Clinical Oncology av professor Klas G Wiman och kollegor vid institutionen för onkologi-patologi beskrivs hur detta protein skulle kunna användas som mål för nya cancerterapier.

Professor Klas Wiman
Professor Klas Wiman Foto: Gunnar Ask

I cancerceller med vildtyp (normal) TP53 hämmas ofta p53 av överuttryck av p53-antagonisten MDM2, och substanser som bryter p53-MDM2-bindningen kan återställa p53-aktiviteten. I TP53-muterade cancerceller kan molekyler som främjar korrekt veckning av missense-muterad p53 eller translationell genomläsning av nonsense-muterad TP53 återskapa p53-funktionen. Flera p53-riktade substanser testas nu i kliniska prövningar i patienter med olika typer av maligniteter, men hittills har inget sådant läkemedel godkänts för klinisk användning. I denna översiktsartikel diskuterar Wiman och medarbetare de komplexa interaktionerna mellan p53 och dess mikromiljö och föreslår strategier för att förbättra den kliniska effekten av p53-riktade substanser.

Publikation

Pharmacological reactivation of p53 in the era of precision anticancer medicine.
Tuval A, Strandgren C, Heldin A, Palomar-Siles M, Wiman KG
Nat Rev Clin Oncol 2023 Dec;():