Publicerad: 2016-05-13 09:54 | Uppdaterad: 2016-05-13 10:46

Överföring av rädsla mellan individer kan motverkas

Det är möjligt att förebygga social överföring av rädsla, som annars kan bidra till fobier, enligt en studie från Karolinska Institutet. Studien, som har publicerats i Journal of Experimental Psychology: General, bidrar till ökad kunskap om hur man bäst utvecklar praktiska strategier för att förebygga fobier och liknande tillstånd i särskilt sårbara grupper.

Människan har under hela sin utveckling haft nytta av förmågan att lära sig om känsloladdade situationer genom att se hur andra individer beter sig. Fenomenet kallas social inlärning. Social inlärning kan vara ett effektivt sätt för en individ att lära sig vad som är farligt. Till exempel kan barn lära sig vad som är ett lämpligt beteende genom att se hur föräldrarna gör.

Men det finns en baksida också. Den sortens indirekta upplevelser bidrar till att rädslor och ångestsyndrom kan överföras mellan familjemedlemmar och personer som lever tillsammans.

Betrakar bilder

Även om förståelsen för mekanismerna bakom social överföring av rädsla har ökat, vet forskarna än så länge förvånansvärt lite om processerna som kan motverka överföringen av rädsla.Armita Golkar Foto: Ola Hedin

I den aktuella studien har forskare vid Karolinska Institutet funnit att social överföring av rädsla kan motverkas. De lät försöksdeltagarna se en video där en demonstratör betraktar bilder av två arga manliga ansikten. När det ena av de arga ansiktena visas får demonstratören en obehaglig elstöt på handleden.

I de flesta fall leder det till att rädslan överförs från demonstratören till försöksdeltagarna som själva börjar visar rädsloreaktioner på den bild som associeras med obehag för demonstratören.

Ofarliga ansikten

I studien undersökte forskarna vad som hände om försöksdeltagarna först fick se en video där samma demonstratör lugnt tittade på samma bilder av de båda ansiktena, en sorts demonstration av att situationen var säker och ansiktena ofarliga. Det visade sig att överföringen av rädsla för ansiktena förhindrades av att försöksdeltagarna först sett videon där demonstratören förmedlade att situationen var ofarlig och trygg. Men den skyddande effekten uppstod inte om försöksdeltagarna i förväg fick se en video där de exponerades för samma ansikten, men där den lugna demonstratören saknades.

– Vi fann att en tidigare trygg erfarenhet i närvaro av en annan person motverkade social överföring av rädsla, säger Armita Golkar vid institutionen för klinisk neurovetenskap, en av de båda forskarna bakom studien.

I de följande experimenten fann forskarna att den skyddande effekten kvarstod när omständigheterna ändrades, till exempel om demonstratören inte längre var närvarande i en efterföljande situation.

Andreas Olsson Foto: privatI en annan variant av experimentet var personen som demonstrerade att situationen var ofarlig en annan än den individ som i den efterföljande filmen fick elstötar. När det var olika personer i den ofarliga respektive den hotfulla situationen försvann den skyddande effekten av trygghetsinlärning.

– Studien utvidgar vår förståelse för de grundläggande inlärningsprocesser som styr social överföring av rädsla och trygghet. Den binder ihop sådan forskning med klinisk forskning genom att studera hur tidigare trygga upplevelser kan minska överföringen av rädslor mellan individer, säger den andra forskaren, Andreas Olsson vid samma institution.

Publikation

Immunization against social fear learning
Armita Golkar och Andreas Olsson
Journal of Experimental Psychology: General, published online 14 April 2016, doi 10.1037/xge0000173