Publicerad: 2018-10-11 13:38 | Uppdaterad: 2018-10-11 13:45

Över 77 miljoner kronor till KI-forskare i utlysning från Forte

Totalt 16 forskningsprojekt vid Karolinska Institutet beviljas bidrag i forskningsrådet Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. I utlysningen till vårdforskning går ett av sju beviljade bidrag till forskning vid Karolinska Institutet.

I forskningsrådet Fortes och Vetenskapsrådets utlysning till vårdforskning får i år sju program finansiering. Från Karolinska Institutet beviljas Henna Hasson, forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, 14,4 miljoner kronor över tre år för ett forskningsprogram om implementering av patientdrivna innovationer.

Till Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd inkom i år totalt 1 093 ansökningar. Av dessa beviljas 92 forskningsprojekt och tretton postdok-projekt. Från Karolinska Institutet beviljas totalt 16 bidrag: 13 projektbidrag, två juniorforskarbidrag och ett postdok-bidrag.

Projektbidrag

 • Karin Broberg, institutet för miljömedicin. Nanocellulosa: yrkesexponering och hälsorisker, 4,9 miljoner kronor
 • Susanna Larsson, institutet för miljömedicin. Identifiering av modifierbara riskfaktorer för prevention av stroke, 2,9 miljoner kronor
 • Gunilla Brodda Jansen, institutionen för kliniska vetenskaper. Multimodal rehabilitering av utmattningssyndrom med fokus på funktionsökning och arbetsåtergång, 3,0 miljoner kronor
 • Monica Nyström, institutionen för lärande, informatik, management och etik, LST-STRATEGY - Strategier för storskalig förändring i ett decentraliserat hälso- och sjukvårdssystem, 3,6 miljoner kronor
 • Christian Rück, institutionen för klinisk neurovetenskap. Artificiell intelligens för att förutsäga effekt av behandling på hälsa och marginalisering på arbetsmarknaden vid vanlig psykisk ohälsa, 3,3 miljoner kronor
 • Sofia Carlsson, institutet för miljömedicin. Riskfaktorer för LADA och typ 2 diabetes, steg på vägen mot riktad livsstilsintervention, 5,2 miljoner kronor
 • Eva Skillgate, institutet för miljömedicin. Den ökande psykiska ohälsan hos studenter - en kohortstudie för att identifiera modifierbara riskfaktorer, 4,8 miljoner kronor
 • Nanna Fyhrquist, institutet för miljömedicin. Utvecklingen av en ny diagnostisk metod för allergiskt kontakteksem och irritationseksem, 5,0 miljoner kronor
 • Ulla Stenius, institutet för miljömedicin. Varför får män mer cancer än kvinnor?, 4,4 miljoner kronor
 • Kristina Johnell, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. För mycket, för sent? Användning av alltför aggressiv behandling under de sista månaderna av livet hos äldre, 5,0 miljoner kronor
 • Anders Hammarberg, institutionen för klinisk neurovetenskap. Randomiserad studie av Behavioral Self Control Training vs Motivational Enhancement Therapy för alkoholberoende individer med målsättningen kontrollerat drickande, 3,8 miljoner kronor
 • Martin Lövdén, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Den kausala effekten av utbildning på hälsa i hög ålder, 3,4 miljoner kronor
 • Wei He, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Bröstcancerscreening i Sverige: utebliven närvaro och falskt positiva mammogram, 3,8 miljoner kronor

Juniorforskarbidrag

 • Mina Rosenqvist, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Identifiering av tidiga riskfaktorer för ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med hjälp av genetiskt informativa studier, 4,6 miljoner kronor
 • Aleksandra Sjöström-Bujacz, institutionen för lärande, informatik, management och etik. Tiden är inne: Dynamiska tidseffekter av psykosocial arbetsmiljö på kroniska och akuta stressymtom, 4,0 miljoner kronor

Postdok-bidrag

 • Christine Delisle Nyström, institutionen för biovetenskaper och näringslära. InFANT- en randomiserad studie för att förebygga fetma och främja goda mat och aktivitetsvanor under tidig barndom. Vilka lärdomar kan vi dra och hur den kan implementeras i Sverige? 1,6 miljoner kronor

Forte står för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och är en statlig myndighet under Socialdepartementet.