Publicerad: 2011-07-08 00:00 | Uppdaterad: 2014-07-07 14:50

Oväntad cell lagar den skadade ryggmärgen

En studie från Karolinska Institutet ger helt ny kunskap om hur ärrbildning uppstår i samband med skador i nervsystemet. I mer än hundra år har man trott att gliaceller bildar ärret vid dessa nervskador. Men forskarna visar nu i en artikel i Science att ärrbildningen till största del kommer från en helt annan celltyp, kallad pericyt, något som öppnar för nya möjligheter att hitta sätt att laga skadad nervvävnad.

Skador som drabbar hjärnan eller ryggmärgen läker oftast ofullständigt, vilket leder till permanent funktionsnedsättning. Vid skador förloras celler och de ersätts till största delen av ärrvävnad.

Det har varit känt sedan mer än ett århundrade att stödjeceller, som kallas gliaceller, bildar ärret och det refereras ofta till som ett gliaärr. Ärrets funktion har länge varit omtvistat och det finns indikationer på att det är viktigt för att stabilisera vävnaden, men det finns också bevis för att det hämmar återväxt av skadade nervfibrer.

I den nu aktuella studien visar professor Jonas Frisén och hans forskargrupp att majoriteten av ärrceller i den skadade ryggmärgen inte alls är gliaceller, utan att de helt oväntat kommer från en mycket liten grupp celler, så kallade pericyter, som är belägna utmed blodkärlen i vävnaden. Forskarna visar att pericyterna börjar dela sig efter en skada och ger upphov till ett mycket stort antal bindvävsceller som vandrar mot skadan och bildar en stor del av ärrvävnaden.

Av studien framgår också att dessa celler behövs för att sluta skadan och i avsaknad av denna reaktion så uppstår hål i vävnaden istället för ärrvävnad.

Forskare har under många år försökt modulera ärrbildning efter skador i nervsystemet för att förbättra möjligheten till funktionsåterhämtning. Dessa studier har varit inriktade på gliaceller. De nya fynden pekar på en central och tidigare okänd mekanism för ärrbildning vid skador i nervsystemet och motiverar nya studier för att ta reda på om modulering av pericyter efter skada kan stimulera funktionsåterhämtning.

Publikation

A pericyte origin of spinal cord scar tissue.
Göritz C, Dias D, Tomilin N, Barbacid M, Shupliakov O, Frisén J
Science 2011 Jul;333(6039):238-42