Publicerad: 2023-09-21 14:28 | Uppdaterad: 2023-09-21 14:32

Olof Stephanssons forskargrupp belönas för artikel om förlossning och blödning

Bild av en naken gravid mage.
Foto: Olsztyn, Unsplash

Olof Stephanssons forskargrupp får årets Alvarengas pris för artikeln: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” med valspråket ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda." Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet.

Olof Stephanssons forskargrupp undersöker risker för mor och barn under graviditet och förlossning.

– Inom förlossningsvården studerar vi de faktorer som bidrar till att kvinnans förlossning blir utdragen och som ökar risken för kejsarsnitt, blödning och att det nyfödda barnet drabbas av syrebrist under förlossningen. Målet är att vi redan innan förlossningen startar ska känna till faktorer som vi vet är ogynnsamma och därmed minska andelen kvinnor som drabbas av värksvaghet, säger Olof Stephansson, professor och överläkare, Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Linnea Ladfors, AT-läkare på Södersjukhuset samt doktorand, är försteförfattare till artikeln.

– Vi i författargruppen är oerhört stolta mottagare av Alvarengas pris. Postpartumblödning är den vanligaste svåra maternella komplikationen vid förlossning i Sverige. Det är svårt att innan förlossningen förutse vilka kvinnor som kommer drabbas av postpartumblödning, då det ofta sker hos kvinnor utan kända riskfaktorer. I studien använder vi oss av svenska registerdata och kan, med hjälp av mätningar från partogrammet, visa att det finns en association mellan längden av förlossningens öppningsskede och risken för postpartumblödning, säger Linnea Ladfors.

Forskargruppen är verksam vid avdelningen för klinisk epidemiologi på institutionen för medicin Solna och leds av Olof Stephansson, professor och överläkare. Gruppen består av Linnea Ladfors, doktorand och AT-läkare, Anna Sandström, docent och biträdande överläkare inom obstetrik och gynekologi, Louise Lundborg, medicine doktor och barnmorska, Mia Ahlberg, docent och barnmorska samt Alexander Butwick, Giulia Muraca, Jonathan Snowden och Xingrong Liu.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagarna belönas med 50 000 kronor.

Texten publicerades först på Svenska Läkarsällskapets webbplats 2023-09-20. Texten är reviderad.