Publicerad: 2019-01-11 12:15 | Uppdaterad: 2019-05-13 14:30

Olli Kallioniemi tilldelas Annual Research Prize of the Finnish Medical Society Duodecim

Olli Kallioniemi, professor och direktör för SciLifeLab, har vunnit 2019 års Matti Äyräpää pris. Detta pris är det viktigaste nationella medicinpriset i Finland, vilket har delats ut årligen av Medical Society Duodecim sedan 1969. Olli Kallioniemi tilldelas priset för hans bidrag till molecular precision medicine, för nya tekniker och för hans arbete med infrastruktur för biologisk forskning. Hans nuvarande forskning fokuserar på utveckling av individualiserad behandling av cancerpatienter baserat på molekylär data och läkemedelstester. Priset delades ut vid öppningsceremonin för det årliga Medical Meeting (Physician 2019) vid Helsinki Fair Center den 9:e januari 2019.