Publicerad: 2018-08-01 08:51 | Uppdaterad: 2018-08-02 17:06

Oligodendrocyter glömmer sitt ursprung i vuxenlivet

Portrait of the researchers in front of their lab.

En celltyp i hjärnan som är avgörande för att nervsystemet fungerar, oligodendrocyter, glömmer sitt ursprung under sitt liv till skillnad från andra nervceller, enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten publicerades i Developmental Cell.

Oligodendrocyter är en av de vanligaste celltyperna i hjärnan och ryggmärgen. En av deras funktioner är att producera myelin. Myelin bildar en isolerande mantel kring nervcellerna och möjliggör på detta sätt en effektiv överföring av elektrisk information, vilken är avgörande för att nervsystemet kan fungera.

Förlusten av oligodendrocyter och myelinen som de producerar är associerad med sjukdomar såsom multipel skleros.

Oligodendrocyter utvecklas ifrån olika platser i hjärnan och ryggmärgen. När deras förfaderceller först skapas under de tidiga stadierna av livet, har de olika egenskaper beroende på vilken region de kommer ifrån.

I den här studien använde forskarna, som leds av Dr. Gonçalo Castelo-Branco vid Karolinska Institutet, en nyutvecklad teknologi, så kallad encells RNA-sekvensering. Tekniken möjliggör karakteriseringen av varje enskild cell, och i kombination med andra tekniker, att spåra cellerna tillbaka till det tidiga livet hos möss.

Skillnader mellan oligodendrocyter förloras senare i livet

Forskarna hittade att oligodendrocyternas förfadercellerna är olika beroende på vilken region i hjärnan de kommer ifrån. Dessa skillnader förloras senare, och cellerna blir mycket lika varandra, oberoende av var de hamnar.

− Även om regionala skillnader är mycket viktiga för sin slutliga identitet i vuxen ålder för nervceller, är det inte så för oligodendrocyter som verkar glömma vem de var när de producerar myelin", säger Sueli Marques, tidigare postdoktor vid Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet och första författare av studien tillsammans med David van Bruggen och Darya Vanichkina.

Eftersom forskarna tidigare har upptäckt att det finns olika typer av oligodendrocyter i den vuxna musen, undersöker de nu hur diversifiering av oligodendrocyter uppträder trots denna initiala konvergensfas.

Studien finansierades med bidrag från bland andra Vetenskaprådet, Europeiska unionen (Marie Curie Integration Grant och European Research Council Consolidator Grant), Hjärnfonden, Ming Wai Lau Center för Reparativ Medicin, Cancerfonden, Stiftelsen Petrus och Augusta Hedlunds, Europeiska kommittén för behandling och forskning av multipelskleros (ECTRIMS) och Karolinska Institutet.

Publikation

"Transcriptional Convergence of Oligodendrocyte Lineage Progenitors during Development".
Sueli Marques, David van Bruggen, Darya Vanichkina, Elisa Mariagrazia Floriddia, Hermany Munguba, Leif Väremo, Stefania Giacomello, Ana Mendanha Falcão, Mandy Meijer, Åsa Kristina Björklund, Jens Hjerling-Leffler, Ryan James Taft, Gonçalo Castelo-Branco.
Developmental Cell, online 2 augusti 2018.