Publicerad: 2018-06-25 14:13 | Uppdaterad: 2018-06-25 16:09

Martin Schalling medförfattare i internationell storstudie

Professor Martin Schalling från forskargruppen Neurogenetik är medförfattare till den stora internationella studien "Analysis of shared heritability in common disorders of the brain". Studien som publicerades i tidskriften Science den 21 juni, visar att en variation av psykiatriska sjukdomar delar underliggande genetiska samband.

Professor Martin Schalling från gruppen Neurogenetik vid MMK publiceras i tidskriften SciencePsykiatriska sjukdomar såsom bipolär sjukdom och schizofreni är ofta något som går igen inom familjer. I studien "Analysis of shared heritability in common disorders of the brain" har genetiska samband mellan dessa och andra sjukdomar som drabbar hjärnan studerats. Resultaten pekar på att psykiatriska sjukdomar troligen delar viktiga likheter på molekylärnivå, något som hittills inte framgått i rådande diagnostiska kategorier. MMK:s Martin Schalling är medförfattare i studien som är den hittills största inom området. Forskare från fler än 600 institutioner världen över har samlat ihop och analyserat data från sammanlagt 265,218 patienter och 784,643 kontrollpersoner. Med hjälp av så kallade genome-wide association-studier (GWAS) har genetiska mönster mellan 25 psykiatriska och neurologiska sjukdomar studerats. Studien visar att det finns en bred genetisk överlappning mellan olika psykiatriska sjukdomar, framförallt mellan hyperaktivitetssyndrom (ADHD), bipolär sjukdom, depression och schizofreni. Datan implicerar också att det finns starka band mellan anorexia nerviosa och tvångssyndrom (OCD) och Tourettes syndrom.

Publikation

Analysis of shared heritability in common disorders of the brain

Pressmeddelande

Broadinstitute.org