Publicerad: 2016-11-02 11:27 | Uppdaterad: 2016-11-02 14:49

Nytt test förbättrar prostatacancerdiagnostiken

En ny studie från Karolinska Institutet, KI, visar att det så kallade Stockholm3-testet ökar upptäckten av farlig, behandlingskrävande prostatacancer med omkring 20 procent, samtidigt som antalet onödiga biopsier minskar med 50 procent jämfört med dagens diagnostik med PSA.

I studien, som presenteras i European Urology Focus, jämförde forskarna 56 282 män i åldrarna 50-69 år utan tidigare prostatacancerhistorik som tagit PSA-prov med de 58 818 män som ingår i STHLM3-studien. Resultaten visar att Stockholm3-testet, som är ett blodprov utvecklat av forskare vid KI, kan öka upptäckten av farlig, behandlingskrävande prostatacancer med omkring 20 procent samtidigt som antalet onödiga biopsier minskar med 50 procent.

– Eftersom Stockholm3-testet är bättre på att hitta behandlingskrävande cancer än dagens diagnostik kan vi minska antalet onödiga biopsier samtidigt som vi hittar fler behandlingskrävande cancrar. Och vi ökar möjligheten till tidig upptäckt genom att Stockholm3-testet även hittar cancer hos män med låga PSA-värden. Genom att Stockholm3-testet nu finns kliniskt tillgänglig ligger Sverige i framkanten inom prostatacancerdiagnostik, säger Henrik Grönberg, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset, som leder arbetet att utveckla Stockholm3-testet.
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Varje år drabbas nästan 10 000 män av sjukdomen och 2 500 dör. Idag används ett så kallat PSA-prov för att diagnostisera prostatacancer, men testet har länge varit omdebatterat eftersom det inte kan skilja mellan farlig och ofarlig cancer.
– Detta leder till att män som inte har cancer eller som har en cancerform som inte behöver behandlas får onödig, plågsam och i vissa fall farlig vård. Dessutom missar PSA många farliga cancrar vilket kan leda till förödande konsekvenser för de drabbade, säger Henrik Grönberg.
Den så kallade STHLM3-studien genomfördes på 58 818 män under åren 2012-2014 och visade att Stockholm3-testet kan minska onödiga biopsier och upptäcka cancer hos män med låga PSA-värden (1-3 ng/ml), cancer som idag inte upptäcks. Dessa resultat presenterades i The Lancet Oncology. Den aktuella studien i European Urology Focus är en vidareutveckling av forskningen.

Stockholm3-testet finns nu tillgängligt för män i Sverige via Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset.
Forskningen har finansierats av Stockholms läns landsting och utvecklats i samarbete med Thermo Fisher Scientific. Henrik Grönberg har patent på Stockholm3-testet.