Publicerad: 2020-08-06 16:10 | Uppdaterad: 2020-08-21 10:02

Nytt sätt att studera hur cancer uppkommer

cancerpatient
Foto: Getty Images

I en interdisciplinär studie som kombinerar stamcellsbiologi och tumörbiologi har forskare från Karolinska Institutet (samt Uppsala och Lund universitet, tillsammans med forskare i Kanada, Tyskland och Frankrike), lyckats skapa en ny typ av stamcellsmodeller för studier på cancer i hjärnan. Studien publicerades nyligen i PNAS.

Vilka är de viktigaste resultaten av studien?

Porträtt.
Margareta Wilhelm, forskare på institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi. Foto: Privat

– Vi har skapat en ny typ av modell för Medulloblastom som är en av de vanligaste former av hjärntumörer som drabbar barn. Med nuvarande behandling överlever ca 60 % av barnen som drabbats, förklarar Margareta Wilhelm, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Behandlingen är ofta väldigt tuff och består av kirurgi, strålning samt cellgiftsbehandling, vilket kan resultera i biverkningar i form av kognitiva problem, endokrina störningar, samt ökad förekomst av sekundära cancer senare i livet, vilket betonar vikten av att utveckla effektiva behandlingar som inte skadar den friska delen av hjärnan.

Anna Falk
Anna Falk.

– För att identifiera och testa nya behandlingar mot denna form av barncancer behöver vi utveckla modeller som efterliknar sjukdomens uppkomst och tillväxt, säger Anna Falk, forskare vid institutionen för neurovetenskap som också ligger bakom studien.

Hur utfördes studien?

– Vi har utvecklat en modell för Medulloblastom genom att omprogrammera hudceller från patienter med Gorlins syndrom som bär på en ärftlig mutation i PTCH1 genen - en av den vanligaste muterade genen i Medulloblastom - till att bli pluripotenta stamceller och vidare till att bli nervstamceller, som tros vara ursprungscellen till Medulloblastom, fortsätter Anna Falk.

– Vi visar att transplanterade patientnervstamceller bildar tumörer i lillhjärnan hos möss, medan celler från friska individer inte kan göra det, säger Margareta Wilhelm.

Tumörerna som bildas liknar de som utvecklas hos Medulloblastompatienter och här visar forskarna att deras modell kan användas bland annat till att förstå hur cancern startar och därigenom hitta nya terapimål.

Visualisering av studiens resultat.
Studiens grafiska abstract. Illustration: Niek van Bree.

Studien är unik eftersom den knyter ihop två olika forskningsfält där de bästa och nyaste teknikerna från båda fälten används. Den finansieras av Barncancerfonden, Cancerfonden och Vetenskapsrådet.

Publikation

Modeling SHH-driven medulloblastoma with patient iPS cell-derived neural stem cells
Susanto E, Navarro AM, Zhou L, Sundström A, van Bree N,  Stantic M, Moslem M, Tailor J, Rietdijk J, Zubillaga V, Hübner JM, Weishaupt H, Wolfsberger J, Alafuzoff I, Nordgren A, Magnaldo T, Siesjö P, Johnsen JI, Kool M, Tammimies K, Darabi A, Swartling FJ, Falk A, Wilhelm M
PNAS, 2019-20521R

Kontakt

Profile image

Margareta Wilhelm

Senior Forskare
Profile image

Anna Falk

Senior Forskare
+46852482897