Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.
Nyheter
Lyckad SFO-V kick-off! Åtta nya fellows presenterade sina forskningsprojekt, fick information om uppdrag och SFO-V rapporten presenterades.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, SFO-Vård
SFO-V utlyser medel för delfinansiering av sabbaticalvistelser inom vårdvetenskap. I våras hade Susanne Guidetti, professor vid avdelningen för arbetsterapi och Eric Asaba, docent och lektor vid avdelningen för arbetsterapi, möjlighet att tack vare beviljade ansökningar utnyttja dessa medel för att tillbringa varsin sabbaticaltid i Uganda respektive USA.
Nyheter
Den 11 oktober blev Lena inbjuden till riksdagen vid konferensen "Technologies in care for older people" som hölls av European Parliamentary Technology Assessment (EPTA).
Nyheter
Professor Christina Opava Helging har intervjuats av Expressen och tipsar oss hur man bäst håller sina leder i form utan medicinering. Artikeln är endast läsbar för Expressens digitala prenumeranter.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09