Publicerad: 2020-05-08 10:57 | Uppdaterad: 2020-05-08 11:00

Nya rön om hur våra kroppar anpassar sig till brist på mat

KI Forskare presenterar nya insikter om människors och andra däggdjurs förmåga att anpassa sig till tillgången på livsmedel och exponering för kalla temperaturer i en studie som nyligen publicerades i tidskriften eLife. Resultaten kan förhoppningsvis användas för att utveckla nya metoder och läkemedel för behandling av fetma eller typ 2-diabetes.

Carlos Ibanez. Foto: Ulf Sirborn

Studien leds av Carlos Ibáñez lab vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Insitutet.

Brun fettvävnad finns kroppen och är nödvändig för att omvandla mat till kroppsvärme.

– När brist på mat kombineras med att leva i kalla temperaturer, behöver däggdjur balansera behoven i de organ som kräver höga nivåer av energi, som till exempel hjärnan, med behovet av att upprätthålla kroppstemperaturen, förklarar Patricia Mármol Carrasco, medförfattare till studien.

– Vi behöver få en bättre förståelse för de mekanismer genom vilka brunt fett reagerar på en varierande tillgång till näring, menar Carlos Ibáñez.

Texten är baserad på ett pressmeddelande från eLIfe.

Publikation

Control of brown adipose tissue adaptation to nutrient stress by the activin receptor ALK7.
Marmol-Carrasco P, Krapacher F, Ibáñez CF
Elife, 5 May 2020; 9:e54721, doi: 10.7554/eLife.54721

Kontakt

Carlos Ibanez Moliner Professor