Publicerad: 2019-07-04 17:09 | Uppdaterad: 2023-09-14 18:42

Nya rön om hur Parkinsons sjukdom utvecklas

En ny studie av forskare vid Karolinska Institutet visar att proteinet alfa-synuklein som ansamlas vid Parkinsons sjukdom förekommer bundet till lipoproteinpartiklar i ryggmärgsvätska, något som kan förklara hur sjukdomen sprids i nervsystemet. Studien publiceras i tidskriften PNAS.

Cirka 23 000 personer i Sverige lider av Parkinsons sjukdom, som är den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers sjukdom. Det finns i dag ännu inget sätt att bromsa sjukdomen. Parkinsons sjukdom anses bero på skadliga ansamlingar av proteinet alfa-synuklein i nervcellerna. I takt med att sjukdomen utvecklas sprids proteinet till nya delar av nervsystemet, men ingen har lyckats visa hur spridningen går till.

Per Svenningsson, foto: Bildmakarna.

– Vi kan nu visa att alfa-synuklein binder till lipoproteinpartiklar i ryggmärgsvätska och det kan bidra till hur alfa-synuklein sprids, säger Per Svenningsson, professor i neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Svåra att mäta

Tidigare försök har gjorts för att mäta förekomsten av alfa-synuklein i ryggmärgsvätska för diagnostik, men utan framgång. Förklaringen kan vara att en delmängd av proteinet finns bundet till olika lipoproteinpartiklar som är svåra att mäta med gängse metoder. 

– Att vi nu har identifierat denna bindning kan bli viktigt i ett längre perspektiv när det gäller att mäta effekter av nya terapier som kan bromsa sjukdomen. Flera läkemedelsföretag är i dag inriktade på att utveckla antikroppar mot alfa-synuklein, säger Per Svenningsson. 

Studien baseras på ett par hundra prover från patienter med Parkinsons sjukdom i Umeå, Stockholm och Lund. Wojciech Paslawski, postdoc vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, undersökte vilka molekyler som är bundna till alfa-synuklein i ryggmärgsvätska och fann då att lipoproteinet Apolipoprotein E var det vanligast förekommande. 

– Vi fann även förekomsten av andra lipoproteinpartiklar men inte i lika hög grad. Nu behöver vi gå vidare för att undersöka hur dessa samspelar, samt undersöka om lipoproteinet också spelar en roll i hur alfa-synuklein sprids mellan celler i hjärnan, säger Per Svenningsson.

Överbryggande forskning

Resultatet är ett exempel på en pågående translationell forskning vid Karolinska Institutet där Per Svenningsson arbetar varannan dag som praktiserande läkare och varannan dag i laboratoriet. 
– Det är stimulerande att bidra till denna överbryggande forskning där vi snabbt kan överföra kunskap mellan klinik och labb, säger han. 

Forskningen finansierades framförallt av Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), men också av Vetenskapsrådet, Parkinsonfonden, Hjärnfonden och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Publikation

”α-synuclein−lipoprotein interactions and elevated ApoE level in cerebrospinal fluid from Parkinson’s disease patients”
Wojciech Paslawski, Justyna Zareba-Paslawska, Xiaoqun Zhang, Katharina Hölzl, Henrik Wadensten, Mohammadreza Shariatgorji, Shorena Janelidze, Oskar Hansson, Lars Forsgren, Per E. Andrén och Per Svenningsson.
PNAS 3 juli 2019.