Publicerad: 2012-12-14 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 13:47

Nya rön kring orsaken till självmord

I en ny svensk studie som publiceras i vetenskapstidskriften Neuropsychopharmacology tydliggörs nu bilden av de processer i hjärnan som kan leda till självmord. I tester på patienter som tidigare försökt ta sitt liv har forskare uppmätt höga halter av kinolinsyra, ett ämne som förstärker glutamatsignalering i hjärnan. Kinolinsyra bildas i hjärnan som en biprodukt vid inflammation.

Studien är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan Lena Brundin vid Lunds universitet och Sophie Erhardt vid Karolinska Institutet, där forskarna just undersökt hur inflammation kan leda till psykiatriska sjukdomar. I det aktuella arbetet studerade de glutamatets aktivitet genom att mäta nivåerna av kinolinsyra i ryggmärgsvätskan hos 100 personer. Cirka två tredjedelar av deltagarna var inlagda på sjukhus efter självmordsförsök medan resterande var friska.

Resultaten visar att de patienter som försökt ta sitt liv hade mer än dubbelt så höga nivåer av kinolinsyra än friska kontrollpersoner. De patienter som rapporterats uppvisa tydligast självmordsbeteende hade också de allra högsta värdena.

Lena Brundin är även verksam vid Michigan State University, USA. Studien har finansierats med stöd från bland annat Vetenskapsrådet, American Foundation for Suicide Prevention, Rebecca Cooper Foundation och National Health Medical Research Council i Australien.

Publikation

Connecting inflammation with glutamate agonism in suicidality.
Erhardt S, Lim C, Linderholm K, Janelidze S, Lindqvist D, Samuelsson M, et al
Neuropsychopharmacology 2013 Apr;38(5):743-52