Publicerad: 2020-06-12 14:26 | Uppdaterad: 2020-06-12 14:55

Nya rön avslöjar ny organisation av claustrum

Porträtt av Gilad Silberberg och Zach Kia från institution för neurovetenskap

Forskare vid Karolinska Institutet och Nanyang Technological University (NTU) i Singapore har funnit att claustrum, en tunn hinna intill striatum i storhjärnan, egentligen är indelat i funktionella anslutningsmoduler, vilket kullkastar den rådande idén att den agerar som ett nav. Studien publiceras i Current Biology.

illustration som visar hur claustrum är organiserad.
Med hjälp av elektrofysiologi och optogenetik, visar Chia et al att claustrum är indelat i minst två funktionella moduler.

– Vi har fastställt att claustrum i själva verket består av organiserade moduler, ungefär som E4:an eller tunnelbanan, förklarar Gilad Silberberg, professor vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet, och huvudförfattare till studien.

Forskningsprojektet är resultatet av Karolinska Institutets forskarutbildningssamarbete med Nanyang Technical University i Singapore (NTU).

Arbetet utfördes genom att kombinera elektrofysiologi, optogenetisk manipulation, och anatomisk spårning. Små glaspipetter infördes i grupper av celler i claustrum, och aktiviteten registrerades efter ljusaktivering av synapser från andra hjärnregioner.

– Störningar i claustrumnätverket har antytts vara en bidragande orsak till schizofreni, epilepsi, medvetslöshet och Parkinsonism. Genom att belysa claustrums funktionella nätverk, har vi lagt grunden för fortsatta studier och framtida utveckling av medicinska behandlingar, menar Zach Chia, doktorand vid KI-NTU och medlem i Gilad Silberbergs forskargrupp, som ligger bakom själva studien.

Projektet har finansierats av Wallenbergstiftelsen och Singapores Utbildningsdepartement.

Studien stöds av Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse, Europeiska forskningsrådet (ERC), Hjärnfonden, Statens forskningsråd (VR-M), Karolinska Institutets strategiska program för neurovetenskap (StratNeuro) och anslag från Karolinska Institutet till Gilad Silberberg; och ett bidrag från Singapore utbildningsdepartement till George Augustine.

Publikation

Synaptic Connectivity between the Cortex and Claustrum is Organized into Functional Modules
Chia Z, Augustine GJ, Silberberg G.
Current Biology,11 June 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2020.05.031

Kontakt