Publicerad: 2018-10-14 10:57 | Uppdaterad: 2018-10-24 16:51

Nya professorer firades tillsammans med mottagare av akademiska priser

Maria Ankarcrona

Åtta professorer installerades och två adjungerade professorer och två gästprofessorer välkomnades under Karolinska Institutets installationshögtid den 11 oktober. Under kvällen delades även Stora silvermedaljen och akademiska priser ut.

I sina tal vid installationshögtiden presenterade rektor Ole Petter Ottersen universitetets nya vision: Att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Han uppmanade också de nya professorerna att ägna tid åt att undervisa studenter och att agera med ett tydligt etiskt kompass och kritisk reflektion.

Maria Ankarcrona, professor i experimentell neurogeriatrik, höll tal å de nyblivna professorernas vägnar och lyfte särskilt fram utbildningen och studenterna:

– Studenterna ställer de frågor vi har glömt att ställa – och de tvingar oss att ge svaren. Studenterna lär oss mycket, sa hon.

Bianca TesiMaria Ankarcrona var både forskarstuderande och disputerade med sin avhandling vid Karolinska Institutet 1996. Under kvällen uppmärksammades också nyligen disputerade Bianca Tesi, som skrev sin avhandling vid institutionen för kvinnors och barns hälsa 2017. I år fick hon Dimitris N. Chorafas pris för bästa avhandling, som tilldelas unga, lovande forskare.

De åtta nya professorerna porträtterades i var sin film som visades på storbildskärm i Erling Perssonsalen i Aula Medica där installationshögtiden ägde rum. I filmerna berättade de nya professorerna om sina forskningsområden och om sina drivkrafter. En var Christian Giske, professor i klinisk bakteriologi, som i filmen bland annat spelade fotboll och som talade om sitt forskningsområde resistenta bakterier i tarmen och hur de svårbehandlade bakterierna kan angripas.

Han förklarade att det bästa inom forskningsområdet fortfarande var att vänta.

– Jag hoppas att kunna ge tillbaka något till mitt universitet, det är något som jag ser fram emot, sa Christian Giske samtidigt som han sparkade bollen i mål.

Nya adjungerade professorer och gästprofessorer välkomnades också till Karolinska Institutet, nämligen Georgios Rassidakis, Anna Nordenström, Mathias Uhlén och Marie Klingberg Allvin.

Akademiska priser och utmärkelser som delades ut under installationshögtiden

Karolinska Institutets Stora silvermedalj 2018 till Håkan Eriksson, Laura Fratiglioni och Bertil Fredholm.

Dimitris N. Chorafas pris 2018 till Bianca Tesi.

Eric K. Fernströms pris 2018 till Pernilla Lagergren.

Dr. Axel Hirsch pris 2018 till Gunnar C. Hansson.

Håkan Mogrens pris 2018 till Anders Castor.

Karolinska Institutets pedagogiska pris 2018 till Lena Nilsson-Wikmar.

Lennart Nilsson Award 2018 till Thomas Deerinck.

KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik 2018 till Lorelei Lingard.

Stora silvermedaljen, Håkan Eriksson, Laura Fratiglioni, Bertil Fredholm

Eric K. Fernströms pris, Pernilla Lagergren

Axel Hirsch pris

Håkan Mogrens pris 2018

Lena Nilsson Wikmar

Thomas Deerinck Lennart Nilsson Award

Lorelei Lingard

professorer 2018