Publicerad: 2019-11-05 17:24 | Uppdaterad: 2019-11-05 17:27

Nya potentiella läkemedelsmål för glioblastom

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat tio potentiella läkemedelsmål för behandling av hjärntumörer av typen glioblastom. Resultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports.

Lynn Butler, assistant professor at the Department of Molecular Medicine and Surgery
Lynn Butler, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Foto: privat

– Vi har hittat sjukdomsrelaterade förändringar i cellerna i tumörens blodkärl, så kallade endotelceller, som länge har betraktats som ett möjligt kliniskt mål för cancerbehandling. Proteiner som endast uttrycks i dessa celler skulle kunna användas som mål för att attackera tumörens blodförsörjning eller för att leverera läkemedel utan att påverka normala delar av hjärnan, säger Lynn Butler, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet som lett studien.

Det finns mer än 200 olika celltyper i människokroppen som var och en har sin egen roll. Att studera skillnaderna mellan dessa celltyper hjälper oss att förstå hur organ fungerar och hur celler förändras vid sjukdom. Cellens identitet kan bestämmas genom mätning av de specifika proteinerna som uttrycks. I den aktuella studien analyserade forskarna mänsklig hjärnvävnad och vävnadsprover av hjärntumören glioblastom, en obotlig sjukdom med en mycket hög dödlighet.

Ny metod för att bearbeta data

Befintliga data om proteinuttryck i mänsklig hjärnvävnad har begränsad användbarhet när man är intresserad av egenskaperna hos en viss celltyp, eftersom proverna innehåller många olika celltyper. Forskarna har därför utvecklat en ny metod för att bearbeta dessa data och identifiera unika proteinuttryck i olika typer av hjärnceller. Metoden visade sig vara användbar både för att definiera celltypspecifika egenskaper och för att direkt jämföra celler i normal och sjuk vävnad. Forskarna använde metoden för att hitta tio proteiner som specifikt uttrycks i just endotelceller i glioblastom och som inte finns i kärlen i normal hjärnvävnad.

– Dessa markörer kan ge nya insikter i de biologiska mekanismerna vid glioblastom och representerar potentiella tumörspecifika mål för läkemedelsbehandling, säger Lynn Butler.

Studien finansierades av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Strategiska forskningsområden (SFO) vid KTH och Region Stockholm.

Publikation

“A systems-based map of human brain cell-type enriched genes and malignancy-associated endothelial changes”. Philip Dusart, Bjorn M Hallstrom, Thomas Renne, Jacob Odeberg, Mathias Uhlen, Lynn Butler. Cell Reports, online 5 november 2019, doi: 10.1016/j.celrep.2019.09.088.