Publicerad: 2021-03-02 09:35 | Uppdaterad: 2021-03-02 09:37

Nya insikter om hur immunceller rekryteras och omprogrammeras till att driva tumörutveckling

3D rendering av en tumör i bröstet.
Bröstcancer. Foto: Getty Images (SciePro)

Forskare vid Karolinska Institutet visar hur en viss typ av immunceller, makrofager, kan rekryteras in i bröstcancertumörer, där de omprogrammeras till att stödja och driva tumörväxt. I en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS beskriver de att låga nivåer av tumörsuppressorproteinet TAp73 leder till hyperaktivering av NFkB-signallering och ett inflammatoriskt tillstånd i bröstcancer samt utsöndring av molekyler som rekryterar tumörbefrämjande makrofager in i tumören.

Margareta Wilhelm
Margareta Wilhelm Foto: N/A

Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna världen över och att förstå denna komplexa sjukdom är därför av stor betydelse.

– Tidigare studier har visat att infiltration av immunceller i tumörer har stor betydelse för hur tumören utvecklas och att det är en fin balans mellan infiltration av immunceller som attackerar tumörcellerna och immunceller som istället kan skydda tumörcellerna och hjälper tumören att växa och spridas, förklarar Margareta Wilhelm, forskare vid institutionen för Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi och ansvarig forskare för studien.

–  I denna studie rapporterar vi att minskade nivåer av proteinet TAp73 korrelerar med mer aggressiva bröstcancertyper och att TAp73 fungerar som en inhibitor av NFkB aktivering. NFkB aktiverar en mängd olika funktioner i cellen inklusive utsöndring av kemokiner som attraherar immunceller in i tumören, fortsätter hon.

– Nedreglering eller avsaknad av TAp73 leder till ett tillstånd där NFkB hyperaktiveras och uppreglerar utsöndring av kemokinen CCL2 som attraherar cirkulerande monocyter in i tumören där de differentierar till en speciell typ av makrofager som stödjer tumörväxt och leder till en mer aggressiv sjukdom.

Den publicerade studien ökar förståelsen för de mekanismer som driver utvecklingen av bröstcancer och identifierar TAp73 som en viktig faktor för reglering av hur immunceller rekryteras till tumören.

Studien finansierades av Cancerfonden, Radiumhemmets forskningsfonder, samt Vetenskapsrådet.

TAp73 represses NF-κB-mediated recruitment of tumor-associated macrophages in breast cancer
Johanna Wolfsberger, Habib A. M. Sakil, Leilei Zhou, Niek van Bree, Elena Baldisseri, Sabrina de Souza Ferreira, Veronica Zubillaga, Marina Stantic, Nicolas Fritz, Johan Hartman, Charlotte Rolny, Margareta T. Wilhelm
PNAS March 9, 2021 118 (10) e2017089118; https://doi.org/10.1073/pnas.2017089118

Kontakt

Margareta Wilhelm Senior Forskare