Publicerad: 2016-10-28 15:37 | Uppdaterad: 2016-11-11 16:18

Nya forskningsrön kring endoskopi under graviditeten

Enligt tidigare rekommendationer bör kvinnor undvika endoskopi under graviditeten. Nya analyser av forskare från Karolinska Institutet och Columbia-universitetet gör att dessa rekommendationer nu kan ifrågasättas.

I ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Columbia-universitet i New York, USA, har forskarna studerat över 3000 graviditeter till kvinnor som genomgått så kallad endoskopi under graviditeten. Forskningsledare har varit professor Jonas F Ludvigsson vid institutionen för medicinsk epidemiologi KI.

Endoskopi är ett samlingsnamn för gastroskopi, coloskopi och ERCP när man undersöker gallblåsan/bukspottkörteln. Fram tills nu har man rekommenderat kvinnor att undvika endoskopi under graviditeten då tidigare forskning talat för att en sådan undersökning kan påverka graviditet och foster negativt. Tidigare forskning har dock varit begränsade till ett litet antal barn med påföljande osäkerhet i riskbedömning, och till kvinnor som haft svår magtarmsjukdom vilken i sig riskerar att påverka graviditeten och fostret.

I en första analys visade forskarna att kvinnor som genomför en endoskopi under graviditeten löper en ökad risk att få för tidigt födda och tillväxthämmande barn. Men den förhöjda risken minskade väsentligt när man enbart studerade kvinnor utan svår magtarmsjukdom (och jämförde kvinnor med respektive utan endoskopi under graviditeten). När man i en sista analys jämförde graviditeter till samma kvinna där bara den ena graviditeten exponerats för endoskopi sågs ingen påverkan på barnets födelsevikt eller tillväxt.

Publikation

Outcomes of Pregnancies for Women Undergoing Endoscopy While They Were Pregnant—a Nationwide Cohort Study
Jonas F. Ludvigsson, Benjamin Lebwohl, Anders Ekbom, Ravi Kiran, Peter HR. Green, Jonas Höijer, Olof Stephansson
NCBI, publicerad online 20 oktober 2016. doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.016